PRIRUČNICI

N O V O!!!
PRIRUČNICI za
BUDŽETSKE KORISNIKE

detaljnije>>


N O V O - potpuno ažurno!!!
PRIRUČNIK za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

detaljnije>>


PRIRUČNICI za
JAVNE NABAVKE

detaljnije>>
pretplata na priručnike>>

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU

BEOGRAD
27. maj - 25. jun 2016.

detaljnije>>

AKTUELNE
INFORMACIJE

SAOPŠTENJE MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE POVODOM IZMENE KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA U JAVNIM SLUŽBAMA

(Ova vest je objavljena 29-06-2016)

detaljnije>>


INDEKS POTROŠAČKIH CENA za MAJ 2016. godine

(Ova vest je objavljena 13-06-2016)

detaljnije>>


REFERENTNA KAMATNA STOPA ZADRŽANA JE NA NIVOU OD 4,25% DO 7. JULA 2016. GODINE

(Ova vest je objavljena 09-06-2016)

detaljnije>>


RAZMENA PODATAKA O KOJIMA SE VODI SLUŽBENA EVIDENCIJA POČINJE 8. JUNA 2016. GODINE

(Ova vest je objavljena 07-06-2016)

detaljnije>>


IZVRŠENE SU IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O RAČUNIMA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA

(Ova vest je objavljena 03-06-2016)

detaljnije>>


IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM

(Ova vest je objavljena 03-06-2016)

detaljnije>>


1. JUNA 2016. GODINE POČINJE PRIMENA ZAKONA O CENTRALNOJ EVIDENCIJI PRIVREMENIH OGRANIČENJA PRAVA LICA REGISTROVANIH U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE

(Ova vest je objavljena 01-06-2016)

detaljnije>>


KONTROLNE LISTE ZA SPROVOĐENJE INSPEKCIJSKOG NADZORA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

(Ova vest je objavljena 16-05-2016)

detaljnije>>


INDEKS POTROŠAČKIH CENA za APRIL 2016. godine

(Ova vest je objavljena 12-05-2016)

detaljnije>>


KONTROLNE LISTE ZA SPROVOĐENJE INSPEKCIJSKOG NADZORA

(Ova vest je objavljena 05-05-2016)

detaljnije>>


NAJNIŽA MESEČNA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA PERIOD OD 1.5. DO 31.7.2016. GODINE IZNOSI 21.012 DINARA

(Ova vest je objavljena 30-04-2016)

detaljnije>>


NERADNI DANI ZA VREME VASKRŠNJEG PRAZNIKA I PRAZNIKA RADA OD 29. APRILA  DO 3. MAJA 2016. GODINE

(Ova vest je objavljena 22-04-2016)

detaljnije>>


NOVI PRAVILNIK O OBRASCIMA TROMESEČNIH IZVEŠTAJA O REALIZACIJI GODIŠNJEG, ODNOSNO TROGODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA

(Ova vest je objavljena 15-04-2016)

detaljnije>>


RODNO ODGOVORNO BUDŽETIRANJE U POSTUPKU PRIPREME BUDŽETA ZA 2017. GODINU

(Ova vest je objavljena 13-04-2016)

detaljnije>>


ODLAGANJE PLAĆANJA PORESKOG DUGA DO 60 MESECI UZ OTPIS KAMATE

(Ova vest je objavljena 06-04-2016)

detaljnije>>


PORESKA UPRAVA OBJAVILA KORISNIČKO UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATOM POREZU SAMOOPOREZIVANJEM OD STRANE FIZIČKOG LICA KAO PORESKOG OBVEZNIKA NA OBRASCU PP OPO

(Ova vest je objavljena 04-04-2016)

detaljnije>>


OBJAŠNJENJE MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI MOGUĆNOSTI ODLAGANJA PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA NAJVIŠE DO 60 RATA, SHODNO ZAKONU KOJI UREĐUJE PORESKI POSTUPAK I PORESKU ADMINISTRACIJU

(Ova vest je objavljena 28-03-2016)

detaljnije>>


OBJAŠNJENJE U VEZI SA GODIŠNJIM POREZOM NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2015. GODINU

(Ova vest je objavljena 22-03-2016)

detaljnije>>


OBAVEZA OBJAVLJIVANJA NA INTERNET STRANICI ZA KORISNIKE JAVNIH SREDSTAVA

(Ova vest je objavljena 17-03-2016)

detaljnije>>


OD 15. MARTA 2016. GODINE RF PIO JE OMOGUĆIO ELEKTRONSKU PREDAJU PRIJAVE M-4 ZA 2015. GODINU

(Ova vest je objavljena 16-03-2016)

detaljnije>>


NOVI OBRAZAC PPDG-2R KOJI SE MOŽE PODNETI U ELEKTRONSKOM ILI PISANOM OBLIKU ZA UTVRĐIVANJE GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2015. GODINU

(Ova vest je objavljena 16-03-2016)

detaljnije>>


DONET JE PRAVILNIK O POSTUPANJU PORESKE UPRAVE I PORESKOG OBVEZNIKA U POSTUPKU ODLAGANJA PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA NA RATE

(Ova vest je objavljena 16-03-2016)

detaljnije>>


Statistički podaci, stope, doprinosi, naknade

Prosečne bruto zarade
za maj 2016. godine
|24.6.2016.|


Prosečne neto zarade
za maj 2016. godine
|24.6.2016.|


Index potrošačkih cena
za maj 2016. godine
|13.6.2016.|


Inflacija merena Indexom
potrošačkih cena za maj 2016.
|13.6.2016.|


Mesečne stope zatezne kamate
|11.2.2016.|


Minimalna zarada
|1.10.2014.|


Kursna lista 01.07.2016
EUR EUR 123,2832
USD USD 111,0760
CHF CHF 113,7089
 

IPC višednevno SAVETOVANJE
Zlatibor, 17-20. jul 2016.

- POPUST za prijave do 1. jula 2016. -

detaljnije>>

Zlatibor

 

Novine i aktuelnosti u FINANSIJSKO - PRAVNOM POSLOVANJU

detaljnije pdf>>

 

JAVNE NABAVKE - primena u praksi

detaljnije pdf>>

 

Obaveštenje o dežurstvu

IPC obaveštava sve svoje pretplatnike da će služba KONSULTACIJA u vezi izrade
godišnjih finansijskih izveštaja kao i sastavljanja poreskog bilansa,
raditi u subotu, 18. i 25. juna 2016. godine u vremenu od 10h do 14h.
Tel. 011/ 306-76-58, 306-76-68, 361-44-25, 361-45-48, 361-31-56, 361-31-57

IPC.Časopisi - novine i primena u praksi

 

IPC. Finansije, Porezi i računovodstvo - IPC.FiP
- poslovno-finansijski elektronski paket

 

Poslednja izmena elektronskog paketa IPC.FiP za ažuriranje putem interneta je:

- Izmena 5.14 - 1. jula 2016. godine

 

IPC Finansije

SADRŽAJ PROGRAMSKOG PAKETA:
ČASOPISI - Revizor i Budžet
PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa
Finansijsko-poreski RAČUNAR
Finansijsko-poreski OBRASCI
Modeli OPŠTIH AKATA
detaljnije>>

 

IPC.Radno Pravo i poslovni pravo - IPC.RaP
- poslovni elektronski paket

 

Poslednja izmena elektronskog paketa IPC.RaP za ažuriranje putem interneta je:

- Izmena 5.14 - 1. jula 2016. godine

 

IPC.RaP

SADRŽAJ PROGRAMSKOG PAKETA:
ČASOPISI - Pravnik i Direktor
PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

PLAVE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa
RAČUNAR
Modeli AKATA
detaljnije>>

 

IPC.Priručnici - novine i primena propisa u praksi

1. Priručnici za budžetske korisnike - detaljnije>>

2. Priručnik za primenu Kontnog okvira - detaljnije>>

3. Priručnici za javne nabavke - detaljnije>>

 

Prijava za IPC savetovanja - obuke

 

ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa

ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa

ZK

ŽUTA KNJIGA - Računovodstvo
ŽUTA KNJIGA - Porezi
ŽUTA KNJIGA - Rad i zarade
ŽUTA KNJIGA - Budžet
ŽUTA KNJIGA - Privredno - finansijsko poslovanje