PRIRUČNICI
za finansijsko poslovanje

PRIRUČNIK za primenu
KONTNOG OKVIRA
za privredna društva, zadruge i preduzetnike

detaljnije>>

PRIRUČNICI za
BUDŽETSKE KORISNIKE

detaljnije>>

OBRAČUN POREZA i DOPRINOSA
na ZARADE-PLATE
i druge prihode

detaljnije>>

PRIRUČNICI
za javne nabavke

PRIRUČNICI za
JAVNE NABAVKE

detaljnije>>

IPC.SAVETOVANJA
- obuke

OBUKA za polaganje
ispita za SLUŽBENIKA
za JAVNE NABAVKE
BEOGRAD
15. i 16. maj 2015.
VR. BANJA
2. i 3. jun 2015.
detaljnije>>

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU
BEOGRAD i NOVI SAD
detaljnije>>

Savet računovođa u javnom sektoru
detaljnije>>

Statistički podaci, stope, doprinosi, naknade

Prosečne bruto zarade
za mart 2015. godine
|24.4.2015.|


Prosečne neto zarade
za mart 2015. godine
|24.4.2015.|


Index potrošačkih cena
za mart 2015. godine
|14.4.2015.|


Inflacija merena Indexom
potrošačkih cena za mart 2015.
|14.4.2015.|


Mesečne stope zatezne kamate
|9.4.2015.|


Minimalna zarada
|1.10.2014.|


Kursna lista 24.4.2015.
EUR EUR 120,8553
USD USD 111,8202
CHF CHF 116,8926
 

IPC SAVETOVANJE
VRNJAČKA BANJA,
3-6. jun 2015.

 

Detaljnije o savetovanju

 

Novine u FINANSIJSKOM, PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM i PRAVNOM
POSLOVANJU PRIVREDNIH DRUŠTAVA, JAVNIH PREDUZEĆA
i KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA
detaljnije>>
___________________________________

JAVNE NABAVKE - primena propisa u PRAKSI
detaljnije>>
___________________________________

JAVNE NABAVKE - OBUKA za polaganje ispita
za SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE
detaljnije>>

Vr. Banja

Hoteli u aranžmanu agencije Astakos: Breza, Aleksandar, Merkur ...
Detaljnije o Vrnjačkoj Banji, sadržajima i uslugama hotela možete pogledati ovde>>

AKTUELNE INFORMACIJE

 

OD 1. APRILA 2015. GODINE PORESKA PRIJAVA ZA POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA (OBRAZAC PDP) DOSTAVLJA SE ISKLJUČIVO ELEKTRONSKIM PUTEM PREKO PORTALA PORESKE UPRAVE

Detaljnije o ovome možete pročitati na sledećem linku

 

OD 1. APRILA 2015. GODINE PORESKA PRIJAVA ZA GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA (OBRAZAC PPDG-2R) DOSTAVLJA SE ISKLJUČIVO ELEKTRONSKIM PUTEM PREKO PORTALA PORESKE UPRAVE

Detaljnije o ovome možete pročitati na sledećem linku

 

OBAVEŠTENJE za PRETPLATNIKE
na ELEKTRONSKA IZDANJA IPC-a

Svim korisnicima koji su nastavili pretplatu za 2015. godinu, novi instalacioni CD za 2015. godinu, poslat je putem pošte.

Dobijeni instalacioni CD treba INSTALIRATI i REGISTROVATI, kako bi elektronski paket za 2015. godinu bio u funkciji.

Nakon instalacije treba da nas kontaktirate na tel. 011/366-02-28, 264-44-11, 3067-658, 3067-668 ili e-mail: info@porezi.rs kako bi dobili aktivacioni kod. Tek po unošenju dobijenog aktivacionog koda izvršili ste registraciju i elektronski paket je spreman za korišćenje i funkcionisaće u punom kapacitetu.

Ukoliko ste nastavili pretplatu za 2015. godinu, a niste dobili instalacioni disk, molimo Vas da se javite na gore navedene brojeve telefona ili e-mail.

Redakcija IPC-a

 

IPC.Časopisi - novine i primena u praksi

 

IPC.Finansije - poslovno-finansijski elektronski paket

 

Poslednja izmena elektronskog paketa IPC.FINANSIJE za ažuriranje putem interneta je:

- Izmena 3.10 - 24. april 2015. godine

 

IPC Finansije

SADRŽAJ PROGRAMSKOG PAKETA:
ČASOPISI - Revizor i Budžet
PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa
Finansijsko-poreski RAČUNAR
Finansijsko-poreski OBRASCI
Modeli OPŠTIH AKATA
detaljnije>>

 

IPC.Radni odnosi - poslovni elektronski paket

 

Poslednja izmena elektronskog paketa IPC.RaP za ažuriranje putem interneta je:

- Izmena 3.10 - 24. april 2015. godine

 

IPC.RaP

SADRŽAJ PROGRAMSKOG PAKETA:
ČASOPISI - Pravnik i Direktor
PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

PLAVE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa
RAČUNAR
Modeli AKATA
detaljnije>>

 

IPC.Priručnici - novine i primena propisa u praksi

1. Priručnik za primenu Kontnog okvira - detaljnije>>

2. Priručnici za sastavljanje godišnjih finansijskih izveštaja i poreskog bilansa za privredna društva - detaljnije>>

3. Priručnici za budžetske korisnike - detaljnije>>

4. Priručnik za obračun poreza i doprinosa na zarade-plate - detaljnije>>

5. Priručnici za javne nabavke - detaljnije>>

 

Prijava za IPC savetovanja - obuke

 

Ostale AKTUELNOSTI iz oblasti finansijskog poslovanja

24-04-2015

OBJAVLJENI SU PODACI O ZARADAMA PO ZAPOSLENOM U REPUBLICI SRBIJI ZA MART 2015. GODINE

Prosečna BRUTO ZARADA - 59.141

Prosečna NETO ZARADA - 43.121

14-04-2015

INDEKS POTROŠAČKIH CENA

Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u martu 2015. u odnosu na februar 2015. iznosi 100,7. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u martu 2015. u odnosu na decembar 2014. iznosi 101,4.

09-04-2015

REFERENTNA KAMATNA STOPA SMANJENA NA NIVO OD 7 ODSTO

Izvršni odbor Narodne banke Srbije je odlučio da referentnu kamatnu stopu smanji za 0,5 procentnih poena, tako da ona od 9. aprila 2015. godine iznosi 7 odsto.

05-04-2015

IZVRŠENE SU IZMENE I DOPUNE KONTNOG PLANA ZA BUDŽETSKI SISTEM I PRAVILNIKA O RAČUNIMA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA

detaljnije>>

30-03-2015

OD 1. APRILA 2015. GODINE PORESKA PRIJAVA ZA GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA (OBRAZAC PPDG-2R) DOSTAVLJA SE ISKLJUČIVO ELEKTRONSKIM PUTEM PREKO PORTALA PORESKE UPRAVE

U "Službenom glasniku RS", broj 30/2015 objavljen je novi Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju - stupa na snagu 1. aprila 2015. godine, a kojim je propisan novi Obrazac PPDG-2R koji od 1. aprila 2015. godine podnose obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana isključivo u elektronskom obliku, upotrebom elektronskih servisa Poreske uprave.

Detaljnije o ovome možete pročitati na sledećem linku.

28-03-2015

OD 1. APRILA 2015. GODINE PORESKA PRIJAVA ZA POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA (OBRAZAC PDP) DOSTAVLJA SE ISKLJUČIVO ELEKTRONSKIM PUTEM PREKO PORTALA PORESKE UPRAVE

U "Službenom glasniku RS", broj 30/2015 objavljen je novi Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica kojim je propisana sadržina Obrasca PDP koji je od 1. aprila 2015. godine jedinstven za sve poreske obveznike (privredna društva, odnosno preduzeća, odnosno druga pravna lice koja su osnovana radi obavljanja delatnosti u cilju sticanja dobiti, zadruge, nedobitne organizacije i stalne poslovne jedinice nerezidentnog obveznika koje obavljaju delatnost na teritoriji Republike Srbije).

Ovaj obrazac podnosi se Poreskoj upravi isključivo elektronskim putem.

Detaljnije o ovome možete pročitati u našim časopisima REVIZOR broj 9 i BUDŽET broj 8.

25-03-2015

OBJAVLJENI SU PODACI O ZARADAMA PO ZAPOSLENOM U REPUBLICI SRBIJI ZA FEBRUAR 2015. GODINE

Prosečna BRUTO ZARADA - 58.992

Prosečna NETO ZARADA - 42.749

23-03-2015

PROPISANA JE NOVA PORESKA PRIJAVA ZA GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA OBRAZAC PPDG-2R KOJA VAŽI SAMO DO 31.03.2015. GODINE

Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana, poresku prijavu podnosi na Obrascu PPDG-2R zaključno sa 31. martom 2015. godine, a od 1. aprila 2015. godine poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana podnosiće se elektronskim putem preko Portala Poreske uprave. detaljnije>>

15-03-2015

JAVNE NABAVKE - ROKOVI ZA PODNOŠENJE IZVEŠTAJA

31.03.2015. godine - rok da naručilac sačini izveštaj o izvršenju plana nabavki za 2014. godinu i da ga, isključivo u elektronskoj formi, dostavi Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji na adresu: plan@ujn.gov.rs.

10.04.2015. godine - rok za dostavljanje tromesečnog (kvartalnog) izveštaja o javnim nabavkama za period januar - mart 2015. godine, Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji, isključivo u elektronskoj formi, pute softvera za planiranje nabavki i kvartalno izveštavanje na adresu: izvestaj@ujn.gov.rs.

15-03-2015

FINANSIJSKO POSLOVANJE - ROKOVI ZA PODNOŠENJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH I OSTALIH IZVEŠTAJA U MARTU 2015. GODINE

31.03.2015 godine - rok za podnošenje izveštaja za statističke i druge potrebe PRIVREDNIH DRUŠTAVA, zadruga, preduzetnika koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva i drugih pravnih lica - izuzetno ove godine za podnošenje finansijskih izveštaja za 2014. godinu rok je sa 28. februara pomeren na 31.mart 2015.

31.03.2015. godine - rok za podnošenje PPI 1 za 2015. godinu (porez na imovinu za obveznike koji vode poslovne knjige).

31.03.2015 godine - rok za podnošenje godišnjih izveštaja za 2014. godinu direktnih korisnika sredstava budžeta RS i direktnih korisnika budžeta lokalne vlasti.

31.03.2015. godine - rok za dostavljanje izjave o neaktivnosti obveznika dostavljanja finansijskih izveštaja u 2014. godini Agenciji za privredne registre

12-03-2015

REFERENTNA KAMATNA STOPA SMANJENA NA NIVO OD 7,5 ODSTO

Izvršni odbor Narodne banke Srbije je odlučio da referentnu kamatnu stopu smanji za 0,5 procentnih poena, tako da ona od 12. marta 2015. godine iznosi 7,5 odsto

12-03-2015

INDEKS POTROŠAČKIH CENA

Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u februaru 2015. u odnosu na januar 2015. iznosi 100,9. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u februaru 2015. u odnosu na decembar 2014. iznosi 100,6.

10-03-2015

Zaključen Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u državnim organima i pravosuđu

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar državne uprave i lokalne samouprave i predstavnici sindikata zaposlenih u državnoj upravi i pravosuđu potpisali su Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u državnim organima.

U postupku kolektivnog pregovaranja posebna pažnja posvećena je kriterijumima za reorganizaciju, unapređenja rada i racionalizaciju zaposlenih u državnoj upravi i pravosuđu. Na taj način biće zaštićeni kako proces unapređenja rada, tako i socijalni uslovi i prava zaposlenih.

05-03-2015

JAVNE NABAVKE - OTVOREN JE NOVI RAČUN ZA UPLATU TAKSE ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA

Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki je, pored postojećeg, otvorila i novi, evidencioni račun za uplatu takse za podnošenje zahteva za zaštitu prava: 840-30678845-06.

03-03-2015

OD 10. MARTA 2015. GODINE STRANCI KOJI NEMAJU PRIJAVLJEN PRIVREMENI BORAVAK U REPUBLICI SRBIJI MOGU IZVADITI ELEKTRONSKI SERTIFIKAT ZA POTPISIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Izmenom Pravilnika o tehničko-tehnološkim postupcima za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa i kriterijumima koje treba da ispune sredstva za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa predviđeno je da se sertifikati koji ne sadrže JMBG mogu koristiti za potpisivanje izveštaja za statističke i druge potrebe i finansijskih izveštaja, izjava i ostale dokumentacije u skladu sa čl. 33. i 34. Zakona o računovodstvu, ukoliko je potpisnik stranac u smislu Zakona o strancima.

Iz navedenog proizilazi, da će od 10. marta 2015. godine stranci koji nemaju privremeni JMBG moći da izvade elektronski sertifikat koji će služiti isključivo za gore navedene potrebe.

02-03-2015

APLIKACIJA ZA DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE DOSTUPNA JE ZA KORIŠĆENJE

Od 2. marta 2015. godine, u odeljku Registra finansijskih izveštaja, omogućen je pristup Posebnom informacionom sistemu APR-a za sastavljanje i dostavljanje izveštaja za 2014. godinu i to:

- izveštaja za statističke potrebe i

- istovremeno dostavljanje izveštaja za statističke potrebe i redovnih godišnjih finansijskih izveštaja. detaljnije>>

02-03-2015

DATA JE MOGUĆNOST PRODUŽENJA VAŽENJA GENERALNE SAGLASNOSTI ZA DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE PREKO 10% (ODNOSNO DA SE ZADRŽI NIVO NA DAN 1.3.2014. GODINE) - DO 30. JUNA 2015. GODINE

U "Službenom glasniku RS" broj 22/2015. godine objavljena je Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava koja je stupila na snagu 28. februara 2015. godine.

Najvažnija izmena Uredbe je da je data mogućnost za produženje važenja generalne saglasnosti i period do kojeg KJS mogu podnositi molbe za davanje generalne saglasnosti do 30. juna 2015. godine.

Korisnici javnih sredstava koji su do dana stupanja na snagu ove uredbe dobili generalnu saglasnost Komisije dužni su da do 31. marta 2015. godine, preko nadležnog organa, odnosno neposredno podnesu Komisiji plan usklađivanja broja zaposlenih na određeno vreme zbog povećanog obima posla, lica angažovanih po osnovu ugovora o delu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, preko omladinske i studentske zadruge i lica angažovanih po drugim osnovama, tako da ukupan broj ovih lica ne bude veći od 10% od ukupnog broja zaposlenih na neodređeno vreme kod tog korisnika, počev od 1. jula 2015. godine.

28-02-2015

KAMATNE STOPE ZA KOJE SE SMATRA DA SU U SKLADU SA PRINCIPOM "VAN DOHVATA RUKE"

U "Službenom glasniku RS", broj 23/2015 objavljen je Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2014. godinu detaljnije>>

26-02-2015

IZMENJENA JE UREDBA O KRITERIJUMIMA NA OSNOVU KOJIH SE UTVRĐUJE ŠTA SE, U SMISLU ZAKONA O PDV, SMATRA PRETEŽNIM PROMETOM DOBARA U INOSTRANSTVO

U "Službenom glasniku RS", broj 21/2015 objavljena je Uredba o izmenama Uredbe o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o PDV, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo. Uredba je izmenjena radi usaglašavanja roka za podnošenje Obrasca PID PDV sa novim rokom za podnošenje finansijskih izveštaja (30. jun).

25-02-2015

INDEKS POTROŠAČKIH CENA - pad cena u januaru (deflacija) od 0,2%

Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u januaru 2015. u odnosu na decembar 2014. iznosi 99,8. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u januaru 2015. u odnosu na januar 2014. iznosi 100,1

25-02-2015

OBJAVLJENI SU PODACI O ZARADAMA PO ZAPOSLENOM U REPUBLICI SRBIJI ZA JANUAR 2015. GODINE

Prosečna BRUTO ZARADA - 54.208

Prosečna NETO ZARADA - 39.285

25-02-2015

Objavljeni su podaci o prosečnim ZARADAMA u RS za JANUAR 2015:

Prosečna BRUTO ZARADA - 54.208

Prosečna NETO ZARADA - 39.285

Pogledajte arhivu vesti

ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa

ZK

ŽUTA KNJIGA - Računovodstvo
ŽUTA KNJIGA - Porezi
ŽUTA KNJIGA - Rad i zarade
ŽUTA KNJIGA - Budžet
ŽUTA KNJIGA - Privredno - finansijsko poslovanje