PRIRUČNICI
za finansijsko poslovanje

PRIRUČNIK za primenu
KONTNOG OKVIRA
za privredna društva, zadruge i preduzetnike

detaljnije>>

PRIRUČNICI za
BUDŽETSKE KORISNIKE

detaljnije>>

OBRAČUN POREZA i DOPRINOSA
na ZARADE-PLATE
i druge prihode

detaljnije>>

PRIRUČNICI
za javne nabavke

PRIRUČNICI za
JAVNE NABAVKE

detaljnije>>

IPC.SAVETOVANJA
- obuke

OBUKA za rad
u SOFTVERU
za JAVNE NABAVKE
BEOGRAD
23. maj 2015.
VR. BANJA
6. jun 2015.
detaljnije>>

OBUKA za polaganje
ispita za SLUŽBENIKA
za JAVNE NABAVKE
VR. BANJA
2. i 3. jun 2015.
detaljnije>>

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU
BEOGRAD i NOVI SAD
detaljnije>>

Savet računovođa u javnom sektoru
detaljnije>>

Statistički podaci, stope, doprinosi, naknade

Index potrošačkih cena
za april 2015. godine
|12.5.2015.|


Inflacija merena Indexom
potrošačkih cena za april 2015.
|12.5.2015.|


Mesečne stope zatezne kamate
|11.5.2015.|


Prosečne bruto zarade
za mart 2015. godine
|24.4.2015.|


Prosečne neto zarade
za mart 2015. godine
|24.4.2015.|


Minimalna zarada
|1.10.2014.|


Kursna lista 22.5.2015.
EUR EUR 120,4136
USD USD 108,0524
CHF CHF 115,5157
 

IPC SAVETOVANJE
VRNJAČKA BANJA,
3-6. jun 2015.

 

Detaljnije o savetovanju

 

Novine u FINANSIJSKOM, PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM i PRAVNOM
POSLOVANJU PRIVREDNIH DRUŠTAVA, JAVNIH PREDUZEĆA
i KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA
detaljnije>>
___________________________________

JAVNE NABAVKE - primena propisa u PRAKSI
detaljnije>>
___________________________________

JAVNE NABAVKE - OBUKA za polaganje ispita
za SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE
detaljnije>>

Vr. Banja

Hoteli u aranžmanu agencije Astakos: Breza, Aleksandar, Merkur ...
Detaljnije o Vrnjačkoj Banji, sadržajima i uslugama hotela možete pogledati ovde>>

AKTUELNE INFORMACIJE

 

IZMENJENI SU PRAVILNICI O SADRŽINI PORESKIH BILANSA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, NEDOBITNE ORGANIZACIJE I STALNE POSLOVNE JEDINICE

U "Službenom glasniku RS", broj 41/2014 objavljeni su:

- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica

- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije – obveznike poreza na dobit pravnih lica

- novi Pravilnik o načinu iskazivanja prihoda i rashoda radi utvrđivanja dobiti koju stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika ostvari na teritoriji Republike Srbije.

Izmene pravilnika se u najvećoj meri odnose na usaglašavanje sa pozicijama u novim obrascima finansijskih izveštaja sa kojih se uzimaju podaci za potrebe sastavljanja poreskog bilansa.

Pravilnik o načinu iskazivanja prihoda i rashoda radi utvrđivanja dobiti koju stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika ostvari na teritoriji Republike Srbije propisuje novi Obrazac PBPJ koji sastavlja stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika za dobit koju ostvari na teritoriji Republike Srbije, a koja nema obavezu da vodi poslovne knjige u skladu sa propisima o računovodstvu u Republici Srbiji.

Odredbe ovih pravilnika odnose se na sastavljanje poreskog bilansa za 2014. godinu i primenjuju ih obveznici koji do dana stupanja na snagu pravilnika nisu podneli poreski bilans za 2014. godinu.

Detaljnije o ovim novinama možete pročitati u časopisu Revizor broj 12 i u elektronskom paketu IPC. Fin.

 

IZMENJEN JE PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza ("Službeni glasnik RS", broj 40/2015) je:

- prošireno, odnosno omogućeno ostvarivanje poreskog oslobođenja i u slučaju kada obveznik PDV vrši promet dobara i usluga licu u svojstvu implementarnog partnera, odnosno u svojstvu korisnika novčanih sredstava u slučaju kada plaćanje za ta dobra i usluge nije neposredno izvršio davalac donacije, niti korisnik dobara i usluga;

- propisan način i uslovi za ostvarenje poreskog oslobođenja i u ovom slučaju.

Detaljnije o ovome možete pročitati u časopisu Revizor broj 12 i u elektronskom paketu IPC. Fin.

 

OBAVEŠTENJE PORESKE UPRAVE O ELEKTRONSKOM PODNOŠENJU PORESKE PRIJAVE ZA UTVRĐIVANJE GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2014. GODINU

Poreska uprava je na svojoj internet stranici (www.poreskauprava.gov.rs) objavila novo obaveštenje u vezi elektronskog podnošenja poreske prijave PPDG–2R za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2014. godinu. Naime, pored fizičkog lica (rezident ili nerezident) koje poseduje kvalifikovani sertifikat, poresku prijavu može podneti  i lice kome prenese ovlašćenje za podnošenje poreske prijave ukoliko poseduje kvalifikovani sertifikat.

Detaljnije o ovome možete pročitati na sledećem linku

 

OD 30. APRILA 2015. GODINE OMOGUĆEN JE PRISTUP POSEBNOM INFORMACIONOM SISTEMU AGENCIJE ZA SASTAVLJANJE I DOSTAVLJANJE REDOVNIH GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU

Detaljnije o ovome možete pročitati na sledećem linku

 

OBRASCI M–4 PREDAJU SE DO KRAJA MAJA (31.5.2015.) PREMA SAOPŠTENJU FONDA PIO

Fond PIO saopštio je da će se M-4 prijave za 2014. godinu primati i tokom maja meseca, odnosno do 31. maja 2015. godine. Svi poslodavci koji nisu do sada predali M-4 obrasce mogu svoju obavezu da obave do kraja maja.

Podsećamo da se ove godine prijave predaju uz popunjen obrazac zahteva za predaju prijava M-4 koji se može odštampati sa sajta Fonda PIO ili preuzeti na šalterima matične evidencije u najbližoj filijali Fonda.

Bliže informacije u vezi saopštenja u vezi produženja roka za predaju M-4 možete pogledati na sajtu Fonda PIO – www.pio.rs.

 

NAJNIŽA MESEČNA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA PERIOD OD 1.5. DO 31.7.2015. GODINE IZNOSI 20.109 DINARA

Prema članu 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14 i 68/14), najniža mesečna osnovica utvrđuje se u iznosu od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu za koji su objavljeni podaci Republičkog zavoda za statistiku.

U "Službenom glasniku RS", broj 37/2015 od 24.4.2015. godine objavljen je podatak o prosečnoj mesečnoj zaradi u Republici Srbiji za I kvartal 2015. godine i iznosi 57.453 dinara, tako da najniža mesečna osnovica doprinosa iznosi 20.109 dinara (57.453 x 35%). Period primene je od 1.5. do 31.7.2015. godine.

 

OD 1. APRILA 2015. GODINE PORESKA PRIJAVA ZA POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA (OBRAZAC PDP) DOSTAVLJA SE ISKLJUČIVO ELEKTRONSKIM PUTEM PREKO PORTALA PORESKE UPRAVE

Detaljnije o ovome možete pročitati na sledećem linku

 

OD 1. APRILA 2015. GODINE PORESKA PRIJAVA ZA GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA (OBRAZAC PPDG-2R) DOSTAVLJA SE ISKLJUČIVO ELEKTRONSKIM PUTEM PREKO PORTALA PORESKE UPRAVE

Detaljnije o ovome možete pročitati na sledećem linku

 

OBAVEŠTENJE za PRETPLATNIKE
na ELEKTRONSKA IZDANJA IPC-a

Svim korisnicima koji su nastavili pretplatu za 2015. godinu, novi instalacioni CD za 2015. godinu, poslat je putem pošte.

Dobijeni instalacioni CD treba INSTALIRATI i REGISTROVATI, kako bi elektronski paket za 2015. godinu bio u funkciji.

Nakon instalacije treba da nas kontaktirate na tel. 011/366-02-28, 264-44-11, 3067-658, 3067-668 ili e-mail: info@porezi.rs kako bi dobili aktivacioni kod. Tek po unošenju dobijenog aktivacionog koda izvršili ste registraciju i elektronski paket je spreman za korišćenje i funkcionisaće u punom kapacitetu.

Ukoliko ste nastavili pretplatu za 2015. godinu, a niste dobili instalacioni disk, molimo Vas da se javite na gore navedene brojeve telefona ili e-mail.

Redakcija IPC-a

 

IPC.Časopisi - novine i primena u praksi

 

IPC.Finansije - poslovno-finansijski elektronski paket

 

Poslednja izmena elektronskog paketa IPC.FINANSIJE za ažuriranje putem interneta je:

- Izmena 4.09 - 22. maj 2015. godine

 

IPC Finansije

SADRŽAJ PROGRAMSKOG PAKETA:
ČASOPISI - Revizor i Budžet
PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa
Finansijsko-poreski RAČUNAR
Finansijsko-poreski OBRASCI
Modeli OPŠTIH AKATA
detaljnije>>

 

IPC.Radni odnosi - poslovni elektronski paket

 

Poslednja izmena elektronskog paketa IPC.RaP za ažuriranje putem interneta je:

- Izmena 4.09 - 22. maj 2015. godine

 

IPC.RaP

SADRŽAJ PROGRAMSKOG PAKETA:
ČASOPISI - Pravnik i Direktor
PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

PLAVE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa
RAČUNAR
Modeli AKATA
detaljnije>>

 

IPC.Priručnici - novine i primena propisa u praksi

1. Priručnik za primenu Kontnog okvira - detaljnije>>

2. Priručnici za sastavljanje godišnjih finansijskih izveštaja i poreskog bilansa za privredna društva - detaljnije>>

3. Priručnici za budžetske korisnike - detaljnije>>

4. Priručnik za obračun poreza i doprinosa na zarade-plate - detaljnije>>

5. Priručnici za javne nabavke - detaljnije>>

 

Prijava za IPC savetovanja - obuke

 

Ostale AKTUELNOSTI iz oblasti finansijskog poslovanja

12-05-2015

INDEKS POTROŠAČKIH CENA

Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u aprilu 2015. u odnosu na mart 2015. iznosi 100,5. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u aprilu 2015. u odnosu na decembar 2014. iznosi 101,9.

11-05-2015

REFERENTNA KAMATNA STOPA SMANJENA NA NIVO OD 6,50 ODSTO

Izvršni odbor Narodne banke Srbije je odlučio da referentnu kamatnu stopu smanji za 0,5 procentnih poena, tako da ona od 11. maja 2015. godine iznosi 6,50 odsto.

24-04-2015

OBJAVLJENI SU PODACI O ZARADAMA PO ZAPOSLENOM U REPUBLICI SRBIJI ZA MART 2015. GODINE

Prosečna BRUTO ZARADA - 59.141

Prosečna NETO ZARADA - 43.121

14-04-2015

INDEKS POTROŠAČKIH CENA

Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u martu 2015. u odnosu na februar 2015. iznosi 100,7. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u martu 2015. u odnosu na decembar 2014. iznosi 101,4.

09-04-2015

REFERENTNA KAMATNA STOPA SMANJENA NA NIVO OD 7 ODSTO

Izvršni odbor Narodne banke Srbije je odlučio da referentnu kamatnu stopu smanji za 0,5 procentnih poena, tako da ona od 9. aprila 2015. godine iznosi 7 odsto.

05-04-2015

IZVRŠENE SU IZMENE I DOPUNE KONTNOG PLANA ZA BUDŽETSKI SISTEM I PRAVILNIKA O RAČUNIMA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA

detaljnije>>

30-03-2015

OD 1. APRILA 2015. GODINE PORESKA PRIJAVA ZA GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA (OBRAZAC PPDG-2R) DOSTAVLJA SE ISKLJUČIVO ELEKTRONSKIM PUTEM PREKO PORTALA PORESKE UPRAVE

U "Službenom glasniku RS", broj 30/2015 objavljen je novi Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju - stupa na snagu 1. aprila 2015. godine, a kojim je propisan novi Obrazac PPDG-2R koji od 1. aprila 2015. godine podnose obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana isključivo u elektronskom obliku, upotrebom elektronskih servisa Poreske uprave.

Detaljnije o ovome možete pročitati na sledećem linku.

28-03-2015

OD 1. APRILA 2015. GODINE PORESKA PRIJAVA ZA POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA (OBRAZAC PDP) DOSTAVLJA SE ISKLJUČIVO ELEKTRONSKIM PUTEM PREKO PORTALA PORESKE UPRAVE

U "Službenom glasniku RS", broj 30/2015 objavljen je novi Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica kojim je propisana sadržina Obrasca PDP koji je od 1. aprila 2015. godine jedinstven za sve poreske obveznike (privredna društva, odnosno preduzeća, odnosno druga pravna lice koja su osnovana radi obavljanja delatnosti u cilju sticanja dobiti, zadruge, nedobitne organizacije i stalne poslovne jedinice nerezidentnog obveznika koje obavljaju delatnost na teritoriji Republike Srbije).

Ovaj obrazac podnosi se Poreskoj upravi isključivo elektronskim putem.

Detaljnije o ovome možete pročitati u našim časopisima REVIZOR broj 9 i BUDŽET broj 8.

25-03-2015

OBJAVLJENI SU PODACI O ZARADAMA PO ZAPOSLENOM U REPUBLICI SRBIJI ZA FEBRUAR 2015. GODINE

Prosečna BRUTO ZARADA - 58.992

Prosečna NETO ZARADA - 42.749

Pogledajte arhivu vesti

ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa

ZK

ŽUTA KNJIGA - Računovodstvo
ŽUTA KNJIGA - Porezi
ŽUTA KNJIGA - Rad i zarade
ŽUTA KNJIGA - Budžet
ŽUTA KNJIGA - Privredno - finansijsko poslovanje