POSEBNA POGODNOST
za PRETPLATNIKE
na PRIRUČNIKE
za prisustvo
IPC SAVETOVANJIMA
u decembru 2014.

PRIRUČNIK za primenu
KONTNOG OKVIRA
za privredna društva, zadruge i preduzetnike

 

detaljnije>>

PRIRUČNICI za
BUDŽETSKE KORISNIKE

 

detaljnije>>

OBRAČUN POREZA i DOPRINOSA
na ZARADE-PLATE
i druge prihode fizičkih lica

 

detaljnije>>

PRIRUČNIK za
JAVNE NABAVKE

 

detaljnije>>

OBUKA za polaganje
ispita za SLUŽBENIKA
za JAVNE NABAVKE
VRNJAČKA BANJA
3. i 4. decembar 2014.
NOVI SAD
5. i 6. decembar 2014. detaljnije>>

Specijalizovano BESPLATNO SAVETOVANJE
za USTANOVE OBRAZOVANJA
VRNJAČKA BANJA
2-4. decembar 2014.
detaljnije>>

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU
BEOGRAD
8-29. novembar 2014. detaljnije>>

Savet računovođa u javnom sektoru
detaljnije>>

Statistički podaci, stope, doprinosi, naknade


Prosečne bruto zarade
za oktobar 2014. godine
|25.11.2014.|


Prosečne neto zarade
za oktobar 2014. godine
|25.11.2014.|


Mesečne stope zatezne kamate
|13.11.2014.|


Index potrošačkih cena
za oktobar 2014. godine
|12.11.2014.|


Inflacija merena Indexom
potrošačkih cena za oktobar 2014.
|12.11.2014.|


Minimalna zarada
|1.10.2014.|


Kursna lista 25.11.2014.
EUR EUR 120,4737
USD USD 96,9685
CHF CHF 100,1361
 

IPC besplatno SAVETOVANJE
Vrnjačka Banja 1-4. decembar 2014.

BESPLATNO SAVETOVANJE - 1-4. decembar Vrnjačka Banja - BESPLATNO SAVETOVANJE

Novine u OBRAČUNU ZARADA-PLATA i usklađivanje sa ZAKONOM o RADU - besplatno
Novine u FINANSIJSKOM, PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM,
i POSLOVANJU BUDŽETSKIH KORISNIKA - besplatno

detaljnije>>

JAVNE NABAVKE u praksi - besplatno
OBUKA za polaganje ispita za sticanje sertifikata
za SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE - plaća se kotizacija
detaljnije>>

Vrnjačka Banja

Vrnjačka Banja detaljnije>>

Vrnjačka Banja detaljnije>>

 

POSLOVNI ELEKTRONSKI PAKET

IPC.RaP - Radno i poslovno pravo

SPECIJALNA POGODNOST:
Za pretplatu na elektronski paket
u periodu od 1-30. novembra 2014.
BESPLATNO PRISUSTVO AVETOVANJU - u Vrnjačkoj Banji 3.12.
- Jedan učesnik savetovanja NE PLAĆA KOTIZACIJU -
Važi za predavanja koja se odnose
na radne odnose i obračun zarada
detaljnije>>

 

IPC.Časopisi - novine i primena propisa u praksi

 

IPC.Finansije - poslovno-finansijski elektronski paket

 

Poslednja izmena elektronskog paketa IPC.FINANSIJE za ažuriranje putem interneta je:

- Izmena 10.10 - 25. novembar 2014. godine

 

IPC Finansije

SADRŽAJ PROGRAMSKOG PAKETA:
ČASOPISI - primena propisa u praksi
PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa
Finansijsko-poreski RAČUNAR
Finansijsko-poreski OBRASCI
Modeli OPŠTIH AKATA
detaljnije>>

IPC.Priručnici - novine i primena propisa u praksi

1. Priručnik za primenu Kontnog okvira - detaljnije>>

2. Priručnici za budžetske korisnike - detaljnije>>

3. Priručnik za obračun poreza i doprinosa na zarade-plate detaljnije>>

4. Priručnik za javne nabavke - detaljnije>>

AKTUELNOSTI iz oblasti finansijskog poslovanja

2014-11-25

Objavljeni su podaci o prosečnim ZARADAMA u RS za oktobar 2014:

Prosečna BRUTO ZARADA - 61.963

Prosečna NETO ZARADA - 44.938

2014-11-20

Uputstvo za izradu Programa poslovanja javnih preduzeća za 2015. godinu

O pripremi i obavezi donošenja Programa poslovanja javnih preduzeća za 2015. godinu pisali smo u časopisu REVIZOR broj 25a/2014 i časopisu BUDŽET br 23/2014.

Imajući u vidu da je Uputstvo za izradu Programa poslovanja javnih preduzeća za 2015. godinu doneto posle izlaska redovnih brojeva i održanog seminara u Beogradu (19.11.2014.) na temu "Izrada Programa poslovanja javnih preduzeća za 2014. godinu", u nastavku možete preuzeti integralni tekst Uputstva i obrasce.

Naime, Zaključkom Vlade RS 05 Broj: 023-14246/2014 od 14. novembra 2014. godine usvojen je tekst Uputstva i zaduženo je Ministarstvo privrede da prati primenu i sprovođenje ovog zaključka.

Da bi preuzeli Uputstvo i Model poslovanja kliknite ovde

Da bi preuzeli Obrasce kliknite ovde

2014-11-12

Index potrošačkih cena

Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u oktobru 2014. u odnosu na septembar 2014. iznosi 99,8. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u oktobru 2014 u odnosu na decembar 2013. iznosi 102,2

2014-10-24

Objavljeni su podaci o prosečnim ZARADAMA u RS za septembar 2014:

Prosečna BRUTO ZARADA - 60.803

Prosečna NETO ZARADA - 43.918

2014-10-13

Index potrošačkih cena

Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u septembru 2014. u odnosu na avgust 2014. iznosi 100,7. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u septembru 2014 u odnosu na decembar 2013. iznosi 102,3.

2014-09-30

Utvrđena minimalna cena rada u iznosu od 121 dinar po radnom času - primena od 1. januara 2015. godine

Minimalna cena rada utvrđuje se po radnom času bez poreza i doprinosa, za kalendarsku godinu, najkasnije do 15. septembra tekuće godine, a primenjuje se od 1. januara naredne godine, saglasno članu 112. stav 6. Zakona o rad ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014).

Minimalna cena rada ne može se utvrditi u nižem iznosu od minimalne cene rada utvrđene za prethodnu godinu.

Vlada Republike Srbije donela je odluku da visina minimalne cene rada u Srbiji u 2015. godini iznosi 121 dinar po radnom času, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, a biće primenjivana od 1. januara 2015. godine, što znači da će u narednoj godini minimalna mesečna zarada zaposlenog iznositi najmanje 28.430,50 dinara.

2014-09-30

Obaveštenje Uprave za trezor o izmena načina unosa pojedinih podataka u registar zaposlenih)

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", broj 62/2013) uspostavljen je Registar zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru (dalje: Registar zaposlenih), koji vodi Uprava za trezor, a koji sadrži podatke o broju zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru, kao i podatke koji se odnose na zaradu, odnosno platu, uvećanje zarade, odnosno dodatka na platu, naknadu, kao i druga primanja ovih lica.

Imajući u vidu da su 19. septembra 2014. godine stupili na snagu Zakon o dopunama Zakona o platama u državnim organima i javnim službama ("Službeni glasnik RS", broj 99/2014), kao i Zakon o izmeni i dopuni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika ("Službeni glasnik RS", broj 99/2014), kojim su izmenjene odredbe o utvrđivanju prava zaposlenih na uvećanje zarade po osnovu dodatka na osnovnu platu za vreme provedeno u radnom odnosu (minuli rad) to nakon navedenih izmena zakona utvrđivanje dodatka na platu po osnovu minulog rada utiče i na način unosa pojedinih podataka u Registar zaposlenih.

U vezi sa navedenim, Uprava za Trezor je dana 24. septembra 2014. godine objavila obaveštenje (na internet stranici www.trezor.gov.rs) svim korisnicima javnih sredstava, kojim ih obaveštava o promeni načina unosa podataka u Obrazac 1 - Podaci o zaposlenima na neodređeno i određeno vreme, izabranim i postavljenim licima, i to da je prilikom ažuriranja kadrovskih podataka u Registru zaposlenih, odnosno pri unosu podataka preko Obrasca 1 - Podaci o zaposlenima na neodređeno i određeno vreme, izabranim i postavljenim licima, potrebno je u kolonu 23 - Procenat minulog rada, uneti procenat minulog rada koji se koristi u obračunu zarada, utvrđen u skladu sa navedenim zakonima, a koji predstavlja proizvod godina rada ostvarenih u radnom odnosu kod poslodavca i procenta uvećanja zarade po osnovu minulog rada.

Kao procenat minulog rada za septembar 2014. godine unosi se procenat minulog rada na dan 19. septembra 2014. godine.

U kolonu 20 - Ukupan radni staž (godine), upisuje se, kao i do sada, ukupno vreme provedeno u radnom odnosu.

Pogledajte arhivu vesti


ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa

ZK

ŽUTA KNJIGA - Računovodstvo
ŽUTA KNJIGA - Porezi
ŽUTA KNJIGA - Rad i zarade
ŽUTA KNJIGA - Budžet
ŽUTA KNJIGA - Privredno - finansijsko poslovanje


PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Primena Kontnog okvira
u skladu sa MSFI / MRS

Kontni okvir


detaljnije>>

Priručnik za primenu
MSFI/MRS

MRS


detaljnije>>

Zbirke
službenih mišljenja

Službena mišljenja


detaljnije>>