IPC online TRENING
30. septembar 2021. od 10h

#praksaispredteorije

OBAVEZA ELEKTRONSKOG FAKTURISANJA
U JAVNOM I PRIVATNOM SEKTORU

IPC online TRENING
6. oktobar 2021. od 10-17h

#praksaispredteorije

PRIMENA NOVOG JEDINSTVENOG PRAVILNIKA O PDV

Trening je namenjen tromesečnim obveznicima PDV,
koji prvi put do 15. oktobra 2021, podnose PDV prijavu
u skladu sa novim jedinstvenim Pravilnikom o PDV.

IPC online pripremna OBUKA za RAČUNOVODSTVO

OBUKA za sticanje PROFESIONALNIH ZVANJA iz oblasti RAČUNOVODSTVA
(zvanja: Ovlašćeni revizor i Revizor)

- od 1. oktobra 2021. -

IPC online TRENING
28. septembar 2021. od 10h

#praksaispredteorije

Obaveze SVIH PRAVNIH LICA u vezi ARHIVIRANJA DOKUMENTACIJE

IPC online TRENING
7. oktobar 2021. od 10h

#praksaispredteorije

ZAKONIT PRESTANAK RADNOG ODNOSA
- Postupanje poslodavca u slučaju prestanka radnog odnosa -

IPC online TRENING
14. oktobar 2021. od 10h

#praksaispredteorije

UNOS I AŽURIRANJE PODATAKA U CROSO
(Otklanjanje najčešćih grešaka u praksi)

IPC online TRENING
20. oktobar 2021. od 10h

#praksaispredteorije

POSLOVANJE USTANOVA OBRAZOVANJA
(Praktična rešenja i otklanjanje najčešćih grešaka u praksi)

IPC PRIRUČNICI za 2021.

Priručnik za primenu
jedinstvenog
Pravilnika o PDV


DETALJNIJE

Priručnik za primenu
Kontnog okvira
za privredna društva...


DETALJNIJE

Priručnik za primenu
Pravilnika za mikro
i druga pravna lica


DETALJNIJE


Priručnik za
primenu MSFI


DETALJNIJE

Analitički kontni
plan za privredna
društva, zadruge i ...


DETALJNIJE

Zarade, naknade
i drugi prihodi
fizičkih lica


DETALJNIJE


Primeri knjiženja
po kontnom planu
za budžetski sistem


DETALJNIJE

Finansijsko upravljanje,
kontrola i revizija kod
korisnika javnih sredstava


DETALJNIJE


Javne nabavke
u praksi (Pravnik
br. 6a/2021)


DETALJNIJE

IPC ELEKTRONSKI PAKETI I ČASOPISI

Elektronski paketi FiP, RaP i JaN - ažurni sa 20. septembrom 2021.

Detaljnije o IPC el. paketima

Pregled poslednjih brojeva časopisa:

Revizor br. 18
15. septembar

Budžet br. 16
15. septembar

Pravnik br. 9
5. septembar

Direktor-Inspektor br. 9-10
10. septembar

LETNJA AKCIJA - VELIKA UŠTEDA

PRETPLATA za period od 1. jula - 31. decembra 2021.


PRETPLATA za 2021. godinu na IPC izdanja uz VELIKE POGODNOSTI

Privredna društva, javna
preduzeća i agencije

Detaljnije

Korisnici budžetskih
sredstava

Detaljnije

Služba za javne
nabavke

Detaljnije
VESTI
20-09-2021 Demo verzija i Interno tehničko uputstvo za poslovanje sa E-fakturama
17-09-2021 Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji
16-09-2021 Usvojen Zakon o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličkog pisma
13-09-2021 Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u avgustu 2021. godine iznosi 0,9%
13-09-2021 Donet je novi Zakon o zaštiti potrošača
13-09-2021 Objavljen je Nacrt zakona o izmenama i dopunama ZPPPA
10-09-2021 Minimalna cena rada za 2022. godinu iznosiće 201,22 dinara ("neto") po radnom času
09-09-2021 Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 1,0%
03-09-2021 Najavljeno je povećanje neoporezivog iznosa zarade i smanjenje doprinosa za PIO
01-09-2021 Internet stranica za primenu elektronske fakture
31-08-2021 Podrška privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija
30-08-2021 Obaveza ažuriranja šifri kvalifikacija u CROSU od 1. januara 2022. godine
27-08-2021 Uputstvo školama za organizovanje rada u otežanim uslovima usled epidemije za školsku 2021/2022. godinu
26-08-2021 PKS poziva naše privrednike da se predstave na Svetskoj izložbi "Ekspo 2020 Dubai"
25-08-2021 Prosečna zarada za jun 2021. godine
25-08-2021 Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za avgust 2021. godine
19-08-2021 Poziv za učešće u konsultacijama o Nacrtu Kataloga radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru
19-08-2021 U toku je javna rasprava o izmenama i dopunama zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
16-08-2021 Raspisan javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu minibuseva za potrebe prevoza seoskog stanovništva
13-08-2021 Mogućnosti plaćanja poreza na imovinu bez provizije u Upravi za trezor
12-08-2021 Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u julu 2021. godine iznosi 0,2%
29-07-2021 Dodatna finansijska podrška privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva
26-07-2021 Novi iznosi minimalnih akciza za duvanske prerađevine
Kursna lista na dan 21.9.2021.
EUR

EUR
117,5685

USD

USD
100,1947

CHF

CHF
107,9898

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a

Udruženje računovođa u javnom sektoru