REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Revizor Finansijski

Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa:

- Računovodstvo, MRS i Revizija

- Poreski sistem i PDV,

- Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO

- Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje

- Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća,

- Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva,

- Poslovanje javnih preduzeća i javne nabavke ...

Sadržaji svih brojeva


BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Čsopis Budžet

Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa koji regulišu finansijsko-računovodstveno poslovanje direktnih i indirektnih budžetskih korisnika.

 

 

 

 

Sadržaji svih brojeva

PRAVNIK
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis Pravnik

Časopis za primenu zakonodavne regulative namenjen  pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja.

 

 

Sadržaji svih brojeva

DIREKTOR - MENADŽER
Vodič kroz pravno-finansijsko poslovanje i menadžment

Časopis Direktor

Časopis je namenjen direktorima i rukovodiocima u ustanovama korisnicima budžetskih sredstava, javnim preduzećima i privrednim društvima

 

 

 

 

 

Sadržaji svih brojeva