N O V O   !  !  !
WEB APLIKACIJA - ONLINE

Od 1.9.2016. pretplatnicima IPC-a dostupna je nova web aplikacija elektronskih paketa:

FiP, RaP i JaN

Za sve dodatne informacije
obratite se na tel: 011/366-02-28
ili e-mail: onlinepropisi@ipc.rs

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje poslova i
polaganje ispita za SLUŽBENIKA
za JAVNE NABAVKE


OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


PRIRUČNICI

ZARADE,
NAKNADE i DRUGI PRIHODI
FIZIČKIH LICA

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>


PRIRUČNICI za
BUDŽETSKE KORISNIKE

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>


PRIRUČNICI za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnike>>


PRIRUČNIK za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Revizor Finansijski

Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa:

- Računovodstvo, MRS i Revizija

- Poreski sistem i PDV,

- Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO

- Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje

- Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća,

- Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva,

- Poslovanje javnih preduzeća i javne nabavke ...

Sadržaji prethodnih brojeva


BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Čsopis Budžet

Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa koji regulišu finansijsko-računovodstveno poslovanje direktnih i indirektnih budžetskih korisnika.

 

 

 

 

Sadržaji prethodnih brojeva

PRAVNIK
Časopis za poslovno pravni konsalting

Časopis Pravnik

Časopis za primenu zakonodavne regulative namenjen  pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja.

 

 

Sadržaji prethodnih brojeva

DIREKTOR - MENADŽER
Vodič kroz pravno-finansijsko poslovanje i menadžment

Časopis Direktor

Časopis je namenjen direktorima i rukovodiocima u ustanovama korisnicima budžetskih sredstava, javnim preduzećima i privrednim društvima

 

 

 

 

 

Sadržaji prethodnih brojeva