PRIRUČNICI

N O V O!!!
PRIRUČNICI za
BUDŽETSKE KORISNIKE

detaljnije>>


N O V O - potpuno ažurno!!!
PRIRUČNIK za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

detaljnije>>


PRIRUČNICI za
JAVNE NABAVKE

detaljnije>>
pretplata na priručnike>>

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU

BEOGRAD
27. maj - 25. jun 2016.

detaljnije>>

Primena KONTNOG OKVIRA

Kontni okvir

Primena Kontnog okvira za privredna društva, zadruge i preduzetnike

IZDANJE na CD-u

 

Primena MSFI/MRS

MRS

MRS-MSFI cd Priručnik za primenu MSFI/MRS Priručnik obuhvata sve aktuelne standarde i izmene standarda koje se primenjuju u 2009. godini

IZDANJE na CD-u

Autor: dr Zoran Petrović