PRIRUČNIK za primenu
KONTNOG OKVIRA
za privredna društva, zadruge i preduzetnike

 

detaljnije>>

PRIRUČNIK za primenu
KONTNOG PLANA
za BUDŽETSKE KORISNIKE

 

detaljnije>>

PRIRUČNIK:
JAVNE NABAVKE
u praksi

 

detaljnije>>

 

Verzija 6.11 - 25.7.2014. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 77/2014

 

U verziju 6.11 programa IPC.Pravnik 2014, uvrštene su:

 

PLAVE KNJIGE - propisi

Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 77/2014 od 24.7.2014. godine:

- Odluka o izvozu šećera u zemlje Evropske unije (prečišćen tekst);

- Pravilnik o ispravci greške pri evidentiranju poreza i sporednih poreskih davanja;

- Pravilnik o bližim uslovima organizovanja celodnevne nastave i produženog boravka;

- Pravilnik o vrsti obrazovanja vaspitača i stručnih saradnika i uslovima i kriterijumima za izbor stručnog saradnika - asistenta u domu učenika;

- Pravilnik o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke.

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

U priručniku STATISTIČKI PODACI, Stope, Doprinosi ... ažurirani su sledeći podaci:

- Prosečne bruto zarade po zaposlenom u 2014. godini;

- Prosečne neto zarade po zaposlenom u 2014. godini;

- Naknade troškova i druge naknade po Zakonu o radu ili opštem aktu poslodavca;

- Pregled najviših osnovica za obračun doprinosa od 1. januara 2014. godine;

- Podaci za utvrđivanje otkupne cene stana.

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

RAČUNAR - obračun kamata

Nije bilo izmena.

 

Modeli AKATA

Nije bilo izmena.