POSEBNA POGODNOST
za PRETPLATNIKE
na PRIRUČNIKE
za prisustvo
IPC SAVETOVANJU
od 17-19. septembra 2014.
u VRNJAČKOJ BANJI

PRIRUČNIK za primenu
KONTNOG OKVIRA
za privredna društva, zadruge i preduzetnike

 

detaljnije>>

PRIRUČNICI za
BUDŽETSKE KORISNIKE

 

detaljnije>>

PRIRUČNIK za
JAVNE NABAVKE

 

detaljnije>>

 

Verzija 7.05 - 18.8.2014. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 86/2014

 

U verziju 7.05 programa IPC.Pravnik 2014, uvrštene su:

 

PLAVE KNJIGE - propisi

 

Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 86/2014 od 15.8.2014. godine:

 

ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa

Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 86/2014 od 15.8.2014. godine:

- Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje;

- Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove u sektoru saobraćaja;

- Uredba o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2014. godini (prečišćen tekst);

- Pravilnik o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu;

- Pravilnik o načinu upotrebe sredstava za snimanje saobraćaja;

- Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju lica za upravljanje čamcem, plovećim telom ili plutajućim objektom, programu i načinu polaganja stručnog ispita, kao i obrascima, sadržini, načinu izdavanja i trajanja dozvole za upravljanje;

- Pravilnik o merilima za merenje sile kočenja kod motornih vozila;

- Pravilnik o manometrima za merenje krvnog pritiska;

- Pravilnik o medicinskim termometrima (prečišćen tekst);

- Pravilnik o brojilima reaktivne električne energije klase tačnosti 2 i 3 (prečišćen tekst);

- Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje licence za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi (prečišćen tekst);

- Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2014. godinu (prečišćen tekst);

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

 

Dodaje se tekst:

 

PRAVNIK br. 9 (u pripremi)

 

JAVNE NABAVKE
Odgovori na pitanja sa Savetovanja "Javne nabavke u praksi sa aspekta naručioca i ponuđača" održanog na Zlatiboru od 15. do 18. jula 2014. godine;

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

 

Nije bilo izmena.

 

RAČUNAR - obračun kamata

 

Nije bilo izmena.

 

Modeli AKATA

 

Nije bilo izmena.