NOVO !!!
PRIRUČNIK za primenu
KONTNOG OKVIRA
za privredna društva, zadruge i preduzetnike

 

detaljnije>>

PRIRUČNIK za primenu
KONTNOG PLANA
za budžetske korisnike

 

detaljnije>>

PRIRUČNIK:
JAVNE NABAVKE
u praksi

 

detaljnije>>

POSLEDNJI JE TRENUTAK
da naručite
KVALIFIKOVANI
ELEKTRONSKI
SERTIFIKAT
korišćenjem online procedure

 

na sledećoj strani>>

 

Verzija 3.07 - 17.4.2014. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 41/2014

 

U verziju 3.07 programa IPC.Pravnik 2014 , uvrštene su:

 

PLAVE KNJIGE - propisi

Uvršteni su propisi koji su objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 41/2014 od 16.4.2014. godine:

- Odluka o određivanju velikih tehničkih sistema od značaja za odbranu;

- Odluka o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku razvoja poslovnih zona i unapređenje drugih infrastrukturnih kapaciteta u cilju privlačenja investicija;

- Pravilnik o upisu učenika u srednju školu;

- Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave dojilje (prečišćen tekst);

- Pravilnik o uslovima, kriterijumima, načinu i postupku za stavljanje leka na Listu lekova, izmene i dopune Liste lekova, odnosno za skidanje leka sa Liste lekova.

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

Dodaje se tekst:

PRAVNIK br. 5 (u pripremi)

JAVNE NABAVKE
Postupanje naručioca po zahtevu za zaštitu prava i po odluci Republičke komisije

RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
Umanjenje prihoda zaposlenih u javnom sektoru kroz prikaz službenih mišljenja

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

U priručniku STATISTIČKI PODACI, Stope, Doprinosi ... ažuriran je segment:

4. KAMATE

4.4.1. Dnevni koeficijenti za neplaćene javne prihode u 2014. godini

4.5. Dnevni koeficijenti zatezne kamate u 2014. godini izračunati proporcionalnom metodom

 

RAČUNAR - obračun kamata

Nije bilo izmena.

 

Modeli AKATA

Nije bilo izmena.