REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>

 

N O V O   !  !  ! Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

N O V O   !  !  ! Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

Verzija 5.08 - 16.6.2018. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 46/2018

 

U verziju 5.08 programskog paketa IPC.Fin uvrštene su sledeće izmene:

 

ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa

 

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 46/2018 od 15.6.2018. godine:

• Uredba o postupku kontrole izvršenja ugovornih obaveza kupca iz ugovora o prodaji kapitala ili imovine;

• Pravilnik o podsticajima programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima;

• Pravilnik o postupku za predlaganje i imenovanje članova Saveta korisnika Nacionalnog parka;

• Pravilnik o utvrđivanju mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje infekcija živine određenim serotipovima salmonela (prečišćen tekst);

• Odluka o izveštavanju banaka (prečišćen tekst);

• Odluka o informacijama i podacima koji se dostavljaju Narodnoj banci Srbije za potrebe izrade i ažuriranja plana restrukturiranja banke i bankarske grupe (prečišćen tekst);

• Pravilnik o organizaciji, sastavu i načinu rada Komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad kod poslodavca;

• Odluka o organizovanju polaganja ispita, izdavanja i oduzimanja licence za profesionalnog upravnika i vođenja registra profesionalnih upravnika (prečišćen tekst).

 

► Ostali propisi uvršteni u ovu verziju:

• Poseban kolektivni ugovor za delatnost putne privrede Republike Srbije (dr. propis).

 

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS - Prosvetni glasnik", broj 10/2018 od 15.6.2018. godine:

• Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2018/2019. godinu;

• Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2018/2019. godinu.

 

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom listu APV", broj 27/2018 od 6.6.2018. godine:

• Pravilnik o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2018/2019. godinu;

• Pravilnik o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2018/2019. godinu.

 

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

 

Nije bilo izmena.

 

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

 

Nije bilo izmena.

 

 

Finansijsko - poreski RAČUNAR

 

Nije bilo izmena.

 

 

Finansijsko - poreski OBRASCI

 

Nije bilo izmena.

 

 

Modeli OPŠTIH AKATA

 

Nije bilo izmena.