PRIRUČNICI

N O V O!!!
PRIRUČNICI za
BUDŽETSKE KORISNIKE

detaljnije>>


N O V O - potpuno ažurno!!!
PRIRUČNIK za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

detaljnije>>


PRIRUČNICI za
JAVNE NABAVKE

detaljnije>>
pretplata na priručnike>>

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU

BEOGRAD
27. maj - 25. jun 2016.

detaljnije>>

AKTUELNE
INFORMACIJE

SAOPŠTENJE MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE POVODOM IZMENE KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA U JAVNIM SLUŽBAMA

(Ova vest je objavljena 29-06-2016)

detaljnije>>


INDEKS POTROŠAČKIH CENA za MAJ 2016. godine

(Ova vest je objavljena 13-06-2016)

detaljnije>>


REFERENTNA KAMATNA STOPA ZADRŽANA JE NA NIVOU OD 4,25% DO 7. JULA 2016. GODINE

(Ova vest je objavljena 09-06-2016)

detaljnije>>


RAZMENA PODATAKA O KOJIMA SE VODI SLUŽBENA EVIDENCIJA POČINJE 8. JUNA 2016. GODINE

(Ova vest je objavljena 07-06-2016)

detaljnije>>


IZVRŠENE SU IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O RAČUNIMA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA

(Ova vest je objavljena 03-06-2016)

detaljnije>>


IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM

(Ova vest je objavljena 03-06-2016)

detaljnije>>


1. JUNA 2016. GODINE POČINJE PRIMENA ZAKONA O CENTRALNOJ EVIDENCIJI PRIVREMENIH OGRANIČENJA PRAVA LICA REGISTROVANIH U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE

(Ova vest je objavljena 01-06-2016)

detaljnije>>


KONTROLNE LISTE ZA SPROVOĐENJE INSPEKCIJSKOG NADZORA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

(Ova vest je objavljena 16-05-2016)

detaljnije>>


INDEKS POTROŠAČKIH CENA za APRIL 2016. godine

(Ova vest je objavljena 12-05-2016)

detaljnije>>


KONTROLNE LISTE ZA SPROVOĐENJE INSPEKCIJSKOG NADZORA

(Ova vest je objavljena 05-05-2016)

detaljnije>>


NAJNIŽA MESEČNA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA PERIOD OD 1.5. DO 31.7.2016. GODINE IZNOSI 21.012 DINARA

(Ova vest je objavljena 30-04-2016)

detaljnije>>


NERADNI DANI ZA VREME VASKRŠNJEG PRAZNIKA I PRAZNIKA RADA OD 29. APRILA  DO 3. MAJA 2016. GODINE

(Ova vest je objavljena 22-04-2016)

detaljnije>>


NOVI PRAVILNIK O OBRASCIMA TROMESEČNIH IZVEŠTAJA O REALIZACIJI GODIŠNJEG, ODNOSNO TROGODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA

(Ova vest je objavljena 15-04-2016)

detaljnije>>


RODNO ODGOVORNO BUDŽETIRANJE U POSTUPKU PRIPREME BUDŽETA ZA 2017. GODINU

(Ova vest je objavljena 13-04-2016)

detaljnije>>


ODLAGANJE PLAĆANJA PORESKOG DUGA DO 60 MESECI UZ OTPIS KAMATE

(Ova vest je objavljena 06-04-2016)

detaljnije>>


PORESKA UPRAVA OBJAVILA KORISNIČKO UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATOM POREZU SAMOOPOREZIVANJEM OD STRANE FIZIČKOG LICA KAO PORESKOG OBVEZNIKA NA OBRASCU PP OPO

(Ova vest je objavljena 04-04-2016)

detaljnije>>


OBJAŠNJENJE MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI MOGUĆNOSTI ODLAGANJA PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA NAJVIŠE DO 60 RATA, SHODNO ZAKONU KOJI UREĐUJE PORESKI POSTUPAK I PORESKU ADMINISTRACIJU

(Ova vest je objavljena 28-03-2016)

detaljnije>>


OBJAŠNJENJE U VEZI SA GODIŠNJIM POREZOM NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2015. GODINU

(Ova vest je objavljena 22-03-2016)

detaljnije>>


OBAVEZA OBJAVLJIVANJA NA INTERNET STRANICI ZA KORISNIKE JAVNIH SREDSTAVA

(Ova vest je objavljena 17-03-2016)

detaljnije>>


OD 15. MARTA 2016. GODINE RF PIO JE OMOGUĆIO ELEKTRONSKU PREDAJU PRIJAVE M-4 ZA 2015. GODINU

(Ova vest je objavljena 16-03-2016)

detaljnije>>


NOVI OBRAZAC PPDG-2R KOJI SE MOŽE PODNETI U ELEKTRONSKOM ILI PISANOM OBLIKU ZA UTVRĐIVANJE GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2015. GODINU

(Ova vest je objavljena 16-03-2016)

detaljnije>>


DONET JE PRAVILNIK O POSTUPANJU PORESKE UPRAVE I PORESKOG OBVEZNIKA U POSTUPKU ODLAGANJA PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA NA RATE

(Ova vest je objavljena 16-03-2016)

detaljnije>>


Statistički podaci, stope, doprinosi, naknade

Prosečne bruto zarade
za maj 2016. godine
|24.6.2016.|


Prosečne neto zarade
za maj 2016. godine
|24.6.2016.|


Index potrošačkih cena
za maj 2016. godine
|13.6.2016.|


Inflacija merena Indexom
potrošačkih cena za maj 2016.
|13.6.2016.|


Mesečne stope zatezne kamate
|11.2.2016.|


Minimalna zarada
|1.10.2014.|


Kursna lista 30.06.2016
EUR EUR 123,3115
USD USD 111,0714
CHF CHF 113,2857
 

Konsultacije

 

TELEFONSKE KONSULTACIJE O PRIMENI PROPISA od 08 – 14 časova

Na telefone: 011/ 361-44-25, 361-45-48, 361-31-56, 361-31-57

ili na e-mail: konsultacije[at]ipc.rs

 

RAČUNOVODSTVO, MSFI i REVIZIJA:

dr Zoran Petrović, dr Kosana Vićentijević

 

PORESKI SISTEM, PDV i TRANSFERNE CENE:

Jovana Dedić

 

Saradnik IPC-a za PORESKI SISTEM:

Ljiljana Simić

 

RADNO ZAKONODAVSTVO, ZARADE i DOPRINOSI:

Aleksandra Jelača, mr Slavica Kulić, Rada Lalić

 

FINANSIJSKO TRŽIŠTE i JAVNE NABAVKE:

Ljubinka Kovačević, Dobrinka Gvozdenović

 

POSLOVANJE KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA:

mr Slavica Kulić, Aleksandra Jelača, Dragoš Ristić,
dr Natalija Borović, Sanja Filipović

 

POSLOVANJE JAVNIH PREDUZEĆA:

mr Slavica Kulić

 

PRAVNO POSLOVANJE PRAVNIH LICA:

Aleksandra Jelača

 

BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO:

Dragoš Ristić

 

Saradnik za poslovanje ZDRAVSTVENIH USTANOVA:

Branislava Šljivančanin