N O V O   !  !  !
WEB APLIKACIJA - ONLINE

Od 1.9.2016. pretplatnicima IPC-a dostupna je nova web aplikacija elektronskih paketa:

FiP, RaP i JaN

Za sve dodatne informacije
obratite se na tel: 011/366-02-28
ili e-mail: onlinepropisi@ipc.rs

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje poslova i
polaganje ispita za SLUŽBENIKA
za JAVNE NABAVKE


OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


PRIRUČNICI

ZARADE,
NAKNADE i DRUGI PRIHODI
FIZIČKIH LICA

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>


PRIRUČNICI za
BUDŽETSKE KORISNIKE

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>


PRIRUČNICI za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnike>>


PRIRUČNIK za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

AKTUELNE
INFORMACIJE

OBJAVLJENI SU PODACI O PROSEČNOJ ZARADI ZA JANUAR 2017. GODINE

(Vest je objavljena 24-02-2017)

detaljnije>>


NAJVIŠA MESEČNA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA PERIOD OD 1.3. DO 31.3.2017. GODINE IZNOSI 286.155 DINARA

(Vest je objavljena 24-02-2017)

detaljnije>>


NA SAJTU PORESKE UPRAVE OBJAVLJEN JE PLAN RADA TERENSKE KONTROLE ZA 2017. GODINU

(Vest je objavljena 24-02-2017)

detaljnije>>


NBS ZAPOČINJE OD 27. FEBRUARA 2017. GODINE RAD DEVIZNOG KRT-a I MIGRACIJU DEVIZNIH RAČUNA

(Vest je objavljena 24-02-2017)

detaljnije>>


OBJAVLJENI SU PODACI O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U JANUARU 2017. godine

(Vest je objavljena 23-02-2017)

detaljnije>>


REFERENTNA KAMATNA STOPA ZADRŽANA JE NA NIVOU OD 4% DO 14. MARTA 2017. GODINE

(Vest je objavljena 14-02-2017)

detaljnije>>


NERADNI DANI ZA PRAZNOVANJE SRETENJA - DANA DRŽAVNOSTI
- 15 i 16. februar 2017. godine

(Vest je objavljena 07-02-2017)

detaljnije>>


PRIJAVA ZA DODELU SREDSTAVA PODSTICAJA ZA PRIVLAČENJE DIREKTNIH INVESTICIJA

(Vest je objavljena 07-02-2017)

detaljnije>>


NAJVIŠA GODIŠNJA OSNOVICA DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE za 2016. godinu iznosi 3.808.440 dinara. PROCENJENA OSNOVICA za 2017. godinu iznosi 3.953.503 dinara

(Vest je objavljena 02-02-2017)

detaljnije>>


NEOPOREZIVI IZNOS GODIŠNJEG DOHOTKA ZA 2016. GODINU

(Vest je objavljena 02-02-2017)

detaljnije>>


NOVI OBRASCI PB 2 I PPDG-1S

(Vest je objavljena 01-02-2017)

detaljnije>>


NOVI USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA

(Vest je objavljena 01-02-2017)

detaljnije>>


NOVI USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI ZA REFUNDACIJU PDV ZA KUPOVINU HRANE I OPREME ZA BEBE

(Vest je objavljena 01-02-2017)

detaljnije>>


NOVI USKLAĐENI DINARSKI NEOPOREZIVI IZNOSI POREZA I DOPRINOSA KOJI SE PRIMENJUJU OD 1. februara 2017. godine
OBJAVLJENI SU U "SLUŽBENOM GLASNIKU RS", broj 7/2017

(Vest je objavljena 01-02-2017)

detaljnije>>


OBJAVLJENI SU PODACI O PROSEČNOJ ZARADI ZA DECEMBAR 2016. GODINE

(Vest je objavljena 25-01-2017)

detaljnije>>


NAJNIŽA MESEČNA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA PERIOD OD 1.2.2017. DO 30.4.2017. GODINE IZNOSI 23.229 DINARA

(Vest je objavljena 25-01-2017)

detaljnije>>


NAJVIŠA MESEČNA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA PERIOD OD 1.2. DO 28.2.2017. GODINE IZNOSI 368.205 DINARA

(Vest je objavljena 25-01-2017)

detaljnije>>


Statistički podaci, stope, doprinosi, naknade

Prosečne bruto zarade
za januar 2017. godine
|24.2.2017.|


Prosečne neto zarade
za januar 2017. godine
|24.2.2017.|


Index potrošačkih cena
za januar 2017. godine
|23.2.2017.|


Inflacija merena Indexom
potrošačkih cena za januar 2017.
|23.2.2017.


Mesečne stope zatezne kamate
|8.7.2016.|


Minimalna zarada


Kursna lista 24.2.2017
EUR EUR 123.9458
USD USD 117.0736
CHF CHF 116.3592
 

Konsultacije

 

TELEFONSKE KONSULTACIJE O PRIMENI PROPISA od 08 – 14 časova

Na telefone: 011/ 361-44-25, 361-45-48, 361-31-56, 361-31-57

ili na e-mail: konsultacije[at]ipc.rs

 

PORESKI SISTEM, PDV i TRANSFERNE CENE:

Jovana Dedić, Snežana Radović

 

RAČUNOVODSTVO, MSFI i REVIZIJA:

dr Zoran Petrović, dr Kosana Vićentijević

 

RADNO ZAKONODAVSTVO, ZARADE i DOPRINOSI:

Aleksandra Jelača, mr Slavica Kulić, Rada Lalić, Sanja Filipović

 

FINANSIJSKO TRŽIŠTE i JAVNE NABAVKE:

Ljubinka Kovačević, Dobrinka Gvozdenović

 

DEVIZNO i SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE:

Rada Lalić, Ljubinka Kovačević

 

POSLOVANJE JAVNIH PREDUZEĆA:

mr Slavica Kulić

 

PRAVNO POSLOVANJE PRAVNIH LICA:

Aleksandra Jelača

 

POSLOVANJE KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA:

mr Slavica Kulić, Aleksandra Jelača, dr Natalija Borović,
Dragoš Ristić, Sanja Filipović

 

Saradnik IPC-a za PORESKI SISTEM:

Ljiljana Simić

 

Saradnik za poslovanje ZDRAVSTVENIH USTANOVA:

Branislava Šljivančanin