N O V O   !  !  !
WEB APLIKACIJA - ONLINE

Od 1.9.2016. pretplatnicima IPC-a dostupna je nova web aplikacija elektronskih paketa:

FiP, RaP i JaN

Za sve dodatne informacije
obratite se na tel: 011/366-02-28
ili e-mail: onlinepropisi@ipc.rs

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje poslova i
polaganje ispita za SLUŽBENIKA
za JAVNE NABAVKE


OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


PRIRUČNICI

ZARADE,
NAKNADE i DRUGI PRIHODI
FIZIČKIH LICA

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>


PRIRUČNICI za
BUDŽETSKE KORISNIKE

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>


PRIRUČNICI za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnike>>


PRIRUČNIK za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

AKTUELNE
INFORMACIJE

REFERENTNA KAMATNA STOPA ZADRŽANA JE NA NIVOU OD 4% DO 12. JANUARA 2017. GODINE

(Ova vest je objavljena 08-12-2016)

detaljnije>>


USVOJEN PREDLOG ZAKONA O BUDŽETU ZA 2017. GODINU

(Ova vest je objavljena 02-12-2016)

detaljnije>>


OBJAVLJENI SU PODACI O PROSEČNOJ ZARADI ZA OKTOBAR 2016. GODINE

(Ova vest je objavljena 25-11-2016)

detaljnije>>


JAVNE RASPRAVE POVODOM IZMENA ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE SISTEM PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU I ZAKONA KOJIM SE UREĐUJU PLATE ZAPOSLENIH U AP I JLS

(Ova vest je objavljena 21-11-2016)

detaljnije>>


UPUTSTVO ZA PRIPREMU BUDŽETA ZA 2017. GODINU

(Ova vest je objavljena 16-11-2016)

detaljnije>>


POTPISAN JE POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE

(Ova vest je objavljena 16-11-2016)

detaljnije>>


OBJAVLJENI SU PODACI O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA u OKTOBRU 2016. godine

(Ova vest je objavljena 14-11-2016)

detaljnije>>


REFERENTNA KAMATNA STOPA ZADRŽANA JE NA NIVOU OD 4% DO 8. DECEMBRA 2016. GODINE

(Ova vest je objavljena 10-11-2016)

detaljnije>>


DAN PRIMIRJA U PRVOM SVETSKOM RATU - 11. NOVEMBAR JE NERADNI DAN

(Ova vest je objavljena 09-11-2016)

detaljnije>>


ODLAŽE SE PRIMENA PRAVILNIKA O EVIDENCIJI PDV I PREGLEDU OBRAČUNA PDV DO 1.1.2018. GODINE

(Ova vest je objavljena 28-10-2016)

detaljnije>>


MIŠLJENJE MINISTARSTVA FINANSIJA U POGLEDU TRETMANA NAKNADE ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR

(Ova vest je objavljena 26-10-2016)

detaljnije>>


NAJNIŽA MESEČNA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA PERIOD OD 1.11. 2016. DO 31.1.2017. GODINE IZNOSI 22.204 DINARA

(Ova vest je objavljena 26-10-2016)

detaljnije>>


NAJVIŠA MESEČNA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA PERIOD OD 1.11. DO 31.11.2016. GODINE IZNOSI 320.750 DINARA

(Ova vest je objavljena 26-10-2016)

detaljnije>>


OBJAVLJENI SU PODACI O PROSEČNOJ ZARADI ZA SEPTEMBAR 2016. GODINE

(Ova vest je objavljena 25-10-2016)

detaljnije>>


OD 1. JANUARA 2017. GODINE OBAVEZNO ČLANSTVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE

(Ova vest je objavljena 18-10-2016)

detaljnije>>


OBJAVLJENI SU PODACI O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA u SEPTEMBRU 2016. godine

(Ova vest je objavljena 12-10-2016)

detaljnije>>


USVOJEN ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE

(Ova vest je objavljena 11-10-2016)

detaljnije>>


OBJAVLJEN JE PRAVILNIK KOJIM JE REGULISAN OBLIK I SADRŽINA PREGLEDA OBRAČUNA PDV

(Ova vest je objavljena 01-10-2016)

detaljnije>>


OBJAVLJEN JE PRAVILNIK KOJIM JE UREĐEN NAČIN I POSTUPAK DOSTAVLJANJA I SADRŽINI OBAVEŠTENJA PORESKE UPRAVE O OTPOČINJANJU, ODNOSNO OKONČANJU PORESKE KONTROLE

(Ova vest je objavljena 03-10-2016)

detaljnije>>


OBJAVLJEN JE PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU DOSTAVLJANJA PODATAKA PORESKOJ UPRAVI OD STRANE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

(Ova vest je objavljena 03-10-2016)

detaljnije>>


Statistički podaci, stope, doprinosi, naknade

Prosečne bruto zarade
za oktobar 2016. godine
|25.11.2016.|


Prosečne neto zarade
za oktobar 2016. godine
|25.11.2016.|


Index potrošačkih cena
za oktobar 2016. godine
|14.11.2016.|


Inflacija merena Indexom
potrošačkih cena za oktobar 2016.
|14.11.2016.|


Mesečne stope zatezne kamate
|8.7.2016.|


Minimalna zarada


Kursna lista 09.12.2016
EUR EUR 123.4223
USD USD 123.4223
CHF CHF 114.3540
 

Konsultacije

 

TELEFONSKE KONSULTACIJE O PRIMENI PROPISA od 08 – 14 časova

Na telefone: 011/ 361-44-25, 361-45-48, 361-31-56, 361-31-57

ili na e-mail: konsultacije[at]ipc.rs

 

PORESKI SISTEM, PDV i TRANSFERNE CENE:

Jovana Dedić, Snežana Radović

 

RAČUNOVODSTVO, MSFI i REVIZIJA:

dr Zoran Petrović, dr Kosana Vićentijević

 

RADNO ZAKONODAVSTVO, ZARADE i DOPRINOSI:

Aleksandra Jelača, mr Slavica Kulić, Rada Lalić, Sanja Filipović

 

FINANSIJSKO TRŽIŠTE i JAVNE NABAVKE:

Ljubinka Kovačević, Dobrinka Gvozdenović

 

DEVIZNO i SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE:

Rada Lalić, Ljubinka Kovačević

 

POSLOVANJE JAVNIH PREDUZEĆA:

mr Slavica Kulić

 

PRAVNO POSLOVANJE PRAVNIH LICA:

Aleksandra Jelača

 

POSLOVANJE KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA:

mr Slavica Kulić, Aleksandra Jelača, dr Natalija Borović,
Dragoš Ristić, Sanja Filipović

 

Saradnik IPC-a za PORESKI SISTEM:

Ljiljana Simić

 

Saradnik za poslovanje ZDRAVSTVENIH USTANOVA:

Branislava Šljivančanin