N O V O   !  !  !
WEB APLIKACIJA - ONLINE

Od 1.9.2016. pretplatnicima IPC-a dostupna je nova web aplikacija elektronskih paketa:

FiP, RaP i JaN

Za sve dodatne informacije
obratite se na tel: 011/366-02-28
ili e-mail: onlinepropisi@ipc.rs

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje poslova i
polaganje ispita za SLUŽBENIKA
za JAVNE NABAVKE


OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


PRIRUČNICI

ZARADE,
NAKNADE i DRUGI PRIHODI
FIZIČKIH LICA

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>


PRIRUČNICI za
BUDŽETSKE KORISNIKE

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>


PRIRUČNICI za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnike>>


PRIRUČNIK za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

AKTUELNE
INFORMACIJE

OBAVEŠTENJE PORESKE UPRAVE ZA OBVEZNIKE KOJI POREZ I DOPRINOSE PLAĆAJU NA PAUŠALNO UTVRĐENI PRIHOD

(Vest je objavljena 28-03-2017)

detaljnije>>


OBJAVLJENI SU PODACI O PROSEČNOJ ZARADI ZA FEBRUAR 2017. GODINE

(Vest je objavljena 24-03-2017)

detaljnije>>


NAJVIŠA MESEČNA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA PERIOD OD 1.4. DO 30.4.2017. GODINE IZNOSI 324.235 DINARA

(Vest je objavljena 24-03-2017)

detaljnije>>


NOVO OBAVEŠTENJE PORESKE UPRAVE U VEZI DOSTAVLJANJA
PPDG-1S i PB 2

(Vest je objavljena 15-03-2017)

detaljnije>>


PORESKA UPRAVA JE DALA OBAVEŠTENJE O PODNOŠENJU PORESKE PRIJAVE NA OBRASCU PPDG-1S

(Vest je objavljena 14-03-2017)

detaljnije>>


REFERENTNA KAMATNA STOPA ZADRŽANA JE NA NIVOU OD 4% DO 11. APRILA 2017. GODINE

(Vest je objavljena 14-03-2017)

detaljnije>>


OBJAVLJENI SU PODACI O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA u FEBRUARU 2017. godine

(Vest je objavljena 13-03-2017)

detaljnije>>


PROPISAN JE NOVI OBRAZAC POTVRDE PPP-PO

(Vest je objavljena 13-03-2017)

detaljnije>>


PRAVILNICI VEZANI ZA ODREĐIVANJE MESTA PROMETA USLUGA U PDV

(Vest je objavljena 11-03-2017)

detaljnije>>


KAMATNE STOPE ZA KOJE SE SMATRA DA SU U SKLADU SA PRINCIPOM "VAN DOHVATA RUKE" ZA 2017. GODINU

(Vest je objavljena 11-03-2017)

detaljnije>>


NEOPOREZIVI IZNOS GODIŠNJEG DOHOTKA ZA 2016. GODINU

(Vest je objavljena 02-02-2017)

detaljnije>>


NAJNIŽA MESEČNA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA PERIOD OD 1.2.2017. DO 30.4.2017. GODINE IZNOSI 23.229 DINARA

(Vest je objavljena 25-01-2017)

detaljnije>>


Statistički podaci, stope, doprinosi, naknade

Prosečne bruto zarade
za februar 2017. godine
|24.3.2017.|


Prosečne neto zarade
za februar 2017. godine
|24.3.2017.|


Index potrošačkih cena
za februar 2017. godine
|13.3.2017.|


Inflacija merena Indexom
potrošačkih cena za februar 2017.
|13.3.2017.|


Mesečne stope zatezne kamate
|8.7.2016.|


Minimalna zarada


Kursna lista 29.3.2017
EUR EUR 123.9518
USD USD 114.6534
CHF CHF 115.4974
 

Konsultacije

 

TELEFONSKE KONSULTACIJE O PRIMENI PROPISA od 08 – 14 časova

Na telefone: 011/ 361-44-25, 361-45-48, 361-31-56, 361-31-57

ili na e-mail: konsultacije[at]ipc.rs

 

PORESKI SISTEM, PDV i TRANSFERNE CENE:

Jovana Dedić, Snežana Radović

 

RAČUNOVODSTVO, MSFI i REVIZIJA:

dr Zoran Petrović, dr Kosana Vićentijević

 

RADNO ZAKONODAVSTVO, ZARADE i DOPRINOSI:

Aleksandra Jelača, mr Slavica Kulić, Rada Lalić, Sanja Filipović

 

FINANSIJSKO TRŽIŠTE i JAVNE NABAVKE:

Ljubinka Kovačević, Dobrinka Gvozdenović

 

DEVIZNO i SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE:

Rada Lalić, Ljubinka Kovačević

 

POSLOVANJE JAVNIH PREDUZEĆA:

mr Slavica Kulić

 

PRAVNO POSLOVANJE PRAVNIH LICA:

Aleksandra Jelača

 

POSLOVANJE KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA:

mr Slavica Kulić, Aleksandra Jelača, dr Natalija Borović,
Dragoš Ristić, Sanja Filipović

 

Saradnik IPC-a za PORESKI SISTEM:

Ljiljana Simić

 

Saradnik za poslovanje ZDRAVSTVENIH USTANOVA:

Branislava Šljivančanin