PRIRUČNICI

N O V O!!!
PRIRUČNICI za
BUDŽETSKE KORISNIKE

detaljnije>>


N O V O - potpuno ažurno!!!
PRIRUČNIK za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

detaljnije>>


PRIRUČNICI za
JAVNE NABAVKE

detaljnije>>
pretplata na priručnike>>

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU

BEOGRAD
27. maj - 25. jun 2016.

detaljnije>>

Kontakt

IPC Informativno Poslovni Centar

Beograd 11000, Višegradska 6/II

Tel/Fax: 011/30 67 668, 36 13 156

e-mail: info[at]porezi.rs

Račun za uplatu: 160-14952-34

PIB: 100146141

matični broj: 07463600

IPC