PRIRUČNICI

ZARADE,
NAKNADE i DRUGI PRIHODI
FIZIČKIH LICA

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>


PRIRUČNICI za
BUDŽETSKE KORISNIKE

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>


PRIRUČNICI za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnike>>


PRIRUČNIK za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za uspostavljanje
FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA
i KONTROLE kod
KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
- Modeli akata i procedura

detaljnije>>


OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU

Kontakt

IPC Informativno Poslovni Centar

Beograd 11000, Višegradska 6/II

Tel/Fax: 011/30 67 668, 36 13 156

e-mail: info[at]porezi.rs

Račun za uplatu: 160-14952-34

PIB: 100146141

matični broj: 07463600

IPC