REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Revizor
Beograd, 5. avgust 2018. Broj: 17/2018

 

 

SADRŽAJ:

 

PRIMENA PRAVILNIKA O EVIDENCIJI PDV I PREGLEDU OBRAČUNA PDV
PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV - prečišćen tekst
KOMENTAR PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV
Komentar Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vodenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV
Komentar izmena i dopuna Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV - primena od 1. jula 2018. godine ("Službeni glasnik RS", broj 48/2018)
Komentar izmena i dopuna Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV - primena od 4. avgusta 2018. godine ("Službeni glasnik RS", broj 60/2018)
PRIMERI EVIDENCIJA
PITANJA I ODGOVORI
ISKAZIVANJE PODATAKA O NABAVCI DOBARA I USLUGA, PROMET VAN REPUBLIKE SRBIJE KOJI NE PODLEŽE PDV
Iskazivanje podataka o nabavkama dobara i usluga u delovima 8a, 8v i 8d Obrasca POPDV
Iskazivanje podataka o nabavci dobara i usluga u delovima 8b i 8g Obrasca POPDV
Iskazivanje podataka o prometu dobara i usluga koji je izvršen van Republike Srbije i drugim aktivnostima koje ne podležu PDV u Obrascu POPDV
OSTALE AKTUELNOSTI
PORESKI SISTEM
Izmenjen je Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV
ZARADE I DRUGA PRIMANJA
Donet je Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom

 

Redakcija Časopisa REVIZOR:
Odgovorni urednik: ZORAN KOVAČEVIĆ
Zamenik odgovornog urednika: dr ZORAN PETROVIĆ
Urednici:
JOVANA DEDIĆ - PDV, Porez na dobit i Poreski sistem
SNEŽANA RADOVIĆ - Porezi na imovinu, PDV i Poreski sistem
dr ZORAN PETROVIĆ - Računovodstvo, MSFI i revizija
LJUBINKA KOVAČEVIĆ - Finansijsko poslovanje
mr SLAVICA KULIĆ - Porez na dohodak građana
ALEKSANDRA JELAČA - Radni odnosi i pravno poslovanje
RADA LALIĆ - Spoljno-trgovinsko i devizno poslovanje
SANJA FILIPOVIĆ - Zarade, naknade i drugi prihodi
JELENA JOVANOVIĆ - Radni odnosi