PRIRUČNICI

N O V O!!!
PRIRUČNICI za
BUDŽETSKE KORISNIKE

detaljnije>>


N O V O - potpuno ažurno!!!
PRIRUČNIK za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

detaljnije>>


PRIRUČNICI za
JAVNE NABAVKE

detaljnije>>
pretplata na priručnike>>

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU

Pretplata na priručnike za javne nabavke

Želim da poručim priručnik za javne nabavke
1. JAVNE NABAVKE - Primena u praksi (Časopis: Pravnik 5a/2016)
2. JAVNE NABAVKE- Propisi (Časopis: Pravnik 6a/2016)
3. JAVNE NABAVKE- Praktikum za polaganje ispita za službenika za javne nabavke (Časopis: Pravnik 12a/2015)
4. Komplet r.b.1 + r.b.2 + r.b.3

 

Da Ne