N O V O   !  !  !
WEB APLIKACIJA - ONLINE

Od 1.9.2016. pretplatnicima IPC-a dostupna je nova web aplikacija elektronskih paketa:

FiP, RaP i JaN

Za sve dodatne informacije
obratite se na tel: 011/366-02-28
ili e-mail: onlinepropisi@ipc.rs

 

PRIRUČNICI

ZARADE,
NAKNADE i DRUGI PRIHODI
FIZIČKIH LICA

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>


PRIRUČNICI za
BUDŽETSKE KORISNIKE

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>


PRIRUČNICI za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnike>>


PRIRUČNIK za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za polaganje
STRUČNOG ISPITA za
SLUŽBENIKA za JAVNE NABAVKE

Novi Sad 4. i 5. novembar 2016.
Beograd 25. i 26. novembar 2016.
detaljnije>>


OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU

Beograd, 4-26. novembar 2016.
Novi Sad, 2-24. decembar 2016.
detaljnije>>


OBUKA za uspostavljanje
FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA
i KONTROLE kod
KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
- Modeli akata i procedura

Pretplata na priručnike za javne nabavke

Želim da poručim priručnik za javne nabavke
1. JAVNE NABAVKE - Primena u praksi (Časopis: Pravnik 5a/2016)
2. JAVNE NABAVKE- Propisi (Časopis: Pravnik 6a/2016)
3. JAVNE NABAVKE- Praktikum za polaganje ispita za službenika za javne nabavke (Časopis: Pravnik 12a/2015)
4. Komplet r.b.1 + r.b.2 + r.b.3

 

Da Ne