REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Pretplata na PRIRUČNIKE ZA BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

 

Odaberite priručnik

1. KONTNI PLAN za BUDŽETSKI SISTEM sa međusobnim povezivanjem konta - 01

2. Primeri knjiženja po KONTNOM PLANU za BUDŽETSKI SISTEM - 02

3. FINANSIJSKO UPRAVLJANJE, KONTROLA I REVIZIJA kod korisnika JAVNIH SREDSTAVA - 03

4. Komplet priručnika za BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO: r.b.1 + r.b.2 + r.b.3 - štampana verzija

5. Komplet priručnika za BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO: r.b.1 + r.b.2 + r.b.3 - elektronska verzija


Unesite podatke firme/ustanove

Da

Ne