REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU
(u osnivanju)

 

Detaljnije>>

 

N O V O   !  !  ! Priručnik za obračun
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA FIZIČKIH LICA

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnike>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Škola RAČUNOVODSTVA

 

Obuka računovodstvo

SPECIJALIZOVANA OBUKA ZA OBAVLJANJE RAČUNOVODSTVENO-KNJIGOVODSTVENIH POSLOVA u JAVNOM SEKTORU po Kontnom planu za BUDŽETSKI SISTEM

 

- Budžeti i njihovi direktni i indirektni korisnici
(organi i organizacije, pravosudni organi, mesne zajednice)
- Organizacije za obavezno socijalno osiguranje
- Korisnici sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje
- Budžetske ustanove iz oblasti obrazovanja, zdravstva, kulture, nauke i dr.
- Javna preduzeća, direkcije ...

PREDMETI:
- Budžetski sistem
- Budžetsko računovodstvo
- MRS za javni sektor
- Poreski sistem
- Javne nabavke

Predavači: Dragoš Ristić i Ljubinka Kovačević

 

 

IPC - Informativno poslovni centar, d.o.o. Beograd u saradnji sa SAVETOM RAČUNOVOĐA u javnom sektoru organizuje specijalizovanu obuku za samostalno obavljanje računovodstveno-knjigovodstvenih poslova u javnom sektoru pod sledećim uslovima:

 

- Obuka traje 32 nastavna časa (32 x 45 minuta)

- Nastava se održava petkom od 16-19 časova i subotom od 10-13 časova
- Dvadesetjedna generacija je već uspešno završila obuku
- Predavači na obuci su priznati stručnjaci iz oblasti računovodstva, koji su ujedno glavni i odgovorni urednici i konsultanti IPC-a
- Grupe imaju od 15 do 25 polaznika
- Obuka se može organizovati i u drugim mestima ukoliko se prijavi minimum 20 polaznika
- Datum održavanja obuke u drugim mestima biće naknadno utvrđen
- Svi polaznici dobijaju SERTIFIKAT o uspešno završenoj obuci na osnovu provere znanja
- Polaznici po završetku obuke imaju pravo na dobijanje besplatne stručne pomoći prilikom obavljanja računovodstveno-knjigovodstvenih poslova tri meseca nakon završetka obuke
- Naknada za pohađanje obuke iznosi 22.000 dinara + PDV i može se uplatiti u tri rate na račun IPC-a, a najkasnije do završetka obuke
- U cenu je uračunata i odgovarajuća literatura