Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik
ZARADE, NAKNADE
i DRUGI PRIHODI FIZIČKIH LICA

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnici za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje poslova i
polaganje ispita za SLUŽBENIKA
za JAVNE NABAVKE


OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


PRIJAVA ZA JEDNODNEVNA SAVETOVANJA

 

Odaberite savetovanje - obuku

Novi PRAVILNIK o EVIDENCIJI PDV i PREGLEDU obračuna PDV

Palić, 21. oktobar 2017.

Novi Sad, 30. oktobar 2017.

Beograd, 3. novembar 2017. - novi termin

Niš, 6. novembar 2017.

Novi ZAKONI U OBRAZOVANJU

Subotica, 19. oktobar 2017.

Beograd, 23. oktobar 2017.

Niš, 6. novembar 2017.

AKTUELNOSTI U POSLOVANJU ZDRAVSTVENH USTANOVA

Palić, 19. oktobar 2017.

AKTUELNOSTI U POSLOVANJU BUDŽETSKIH KORISNIKA

Palić, 20. oktobar 2017.

JAVNE NABAVKE - u praksi

Beograd, 15. novembar 2017.


Unesite podatke firme/ustanove

Da

Ne


Unesite podatke učesnikaPostavite pitanje

Možete postaviti pitanje iz određene oblasti, a naši konsultanti će vam odgovor dati na savetovanju