N O V O   !  !  !
REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

Dostavljanje predloga za izmenu propisa>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik
ZARADE, NAKNADE
i DRUGI PRIHODI FIZIČKIH LICA

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnici za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje poslova i
polaganje stručnog ispita za SLUŽBENIKA
za JAVNE NABAVKE

Beograd 14. i 15. decembar 2017.
detaljnije>>


OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


PRIJAVA ZA JEDNODNEVNA SAVETOVANJA

 

Odaberite savetovanje - obuku

Aktuelnosti u PDV i ostalim poreskim propisima, Pripreme za sastavljanje godišnjih finansijskih izveštaja za 2017. i popis imovine i obaveza za PRIVREDNA DRUŠTVA i JAVNA PREDUZEĆA

Beograd, 24. novembar 2017.

Palić, 27. novembar 2017.

Valjevo, 29. novembar 2017.

Vrnjačka Banja, 8. decembar 2017.

Racionalizacija, plate i druga primanja u javnom sektoru, Pripreme za sastavljanje finansijskih izveštaja za 2017. i popis za KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA

Beograd, 23. novembar 2017.

Palić, 27. novembar 2017.

Valjevo, 29. novembar 2017.

Vrnjačka Banja, 7. decembar 2017.

Savetovanje za JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE (gradove i opštine)

Beograd, 1. decembar 2017.

OBUKA za obavljanje poslova i polaganje stručnog ispita za SLUŽBENIKA za JAVNE NABAVKE

Beograd, 14. i 15. decembar 2017.

Novi Pravilnik o evidenciji PDV i pregledu obračuna PDV

Vrnjačka Banja, 9. decembar 2017.

Novine u SISTEMU OBRAZOVANJA

Vrnjačka Banja, 9. decembar 2017.


Unesite podatke firme/ustanove

Da

Ne


Unesite podatke učesnikaPostavite pitanje

Možete postaviti pitanje iz određene oblasti, a naši konsultanti će vam odgovor dati na savetovanju