REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU
(u osnivanju)

 

Detaljnije>>

 

PRIRUČNIK
za primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik
ZARADE, NAKNADE
i DRUGI PRIHODI FIZIČKIH LICA

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnici za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


PRIJAVA ZA JEDNODNEVNA SAVETOVANJA

 

Odaberite savetovanje - obuku

Sastavljanje godišnjih FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za PRIVREDNA DRUŠTVA

Beograd, 17. januar 2018.

Novi Sad, 18. januar 2018.

Palić, 23. januar 2018.

Niš, 24. januar 2018.

Zlatibor, 29. januar 2018.

Sastavljanje godišnjih FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA

Novi Sad, 18. januar 2018.

Beograd, 22. januar 2018.

Palić, 23. januar 2018.

Niš, 24. januar 2018.

Zlatibor, 30. januar 2018.

JAVNE NABAVKE

Beograd, 16. januar 2018.

Novi Sad, 18. januar 2018.

ZDRAVSTVENE USTANOVE

Beograd, 26. januar 2018.


Unesite podatke firme/ustanove

Da

Ne


Unesite podatke učesnikaPostavite pitanje

Možete postaviti pitanje iz određene oblasti, a naši konsultanti će vam odgovor dati na savetovanju