N O V O   !  !  !
WEB APLIKACIJA - ONLINE

Od 1.9.2016. pretplatnicima IPC-a dostupna je nova web aplikacija elektronskih paketa:

FiP, RaP i JaN

Za sve dodatne informacije
obratite se na tel: 011/366-02-28
ili e-mail: onlinepropisi@ipc.rs

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje poslova i
polaganje ispita za SLUŽBENIKA
za JAVNE NABAVKE


OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


PRIRUČNICI

ZARADE,
NAKNADE i DRUGI PRIHODI
FIZIČKIH LICA

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>


PRIRUČNICI za
BUDŽETSKE KORISNIKE

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>


PRIRUČNICI za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnike>>


PRIRUČNIK za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

Priručnici

PRIRUČNIK za primenu KONTNOG OKVIRA za privredna društva, zadruge i preduzetnike

PRIRUČNIK - KONTNI PLAN za BUDŽETSKI SISTEM sa međusobnim povezivanjem konta

Kontni okvir

Priručnik za primenu KONTNOG OKVIRA za privredna društva, zadruge i preduzetnike

Autori: dr Zoran Petrović, dr Nemanja Stanišić i dr Kosana Vićentijević

Kontni plan za budžetski sistem

KONTNI PLAN za BUDŽETSKI SISTEM sa međusobnim povezivanjem konta

Autor: Dragoš Ristić

 

PRIRUČNIK za sastavljanje GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2016. godinu

PRIRUČNIK - Primeri knjiženja po KONTNOM PLANU za BUDŽETSKI SISTEM

Sastavljanje GFI

Priručnik za sastavljanje GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2016. godinu

Revizor br. 2-3/2016

Primeri knjiženja

Primeri knjiženja po KONTNOM PLANU za BUDŽETSKI SISTEM

Autor: dr Natalija Borović

PRIRUČNIK za sastavljanje PORESKOG BILANSA za 2016. godinu

PRIRUČNIK - BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO i evidentiranje imovine u javnoj svojini

Poreski bilans

Priručnik za sastavljanje PORESKOG BILANSA za 2016. godinu

Budžetsko računovodstvo

BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO i evidentiranje imovine u javnoj svojini

Autor: Dragoš Ristić

JAVNE NABAVKE - u praksi

ZARADE, NAKNADE i DRUGI PRIHODI FIZIČKIH LICA
- obračun poreza i doprinosa sa primerima knjiženja

Javne nabavke u praksi

- Stručni komentari i praktična uputstva za rad,
- Mišljenja i stavovi nadležnih institucija,
- Odgovori na pitanja iz prakse

Zarade

Ažuran sa 1.8.2016. godine

Priredili: mr Slavica Kulić, Jovana Dedić, dr Zoran Petrović i Dragoš Ristić

JAVNE NABAVKE - propisi

 
 

Javne nabavke propisi

- Zakon i podzakonska akta

Priredila: Dobrinka Gvozdenović