PRIRUČNICI

N O V O!!!
PRIRUČNICI za
BUDŽETSKE KORISNIKE

detaljnije>>


N O V O - potpuno ažurno!!!
PRIRUČNIK za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

detaljnije>>


PRIRUČNICI za
JAVNE NABAVKE

detaljnije>>
pretplata na priručnike>>

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU

Priručnici

PRIRUČNIK za primenu KONTNOG OKVIRA za privredna društva, zadruge i preduzetnike

PRIRUČNIK - KONTNI PLAN za BUDŽETSKI SISTEM sa međusobnim povezivanjem konta

Kontni okvir

Priručnik za primenu KONTNOG OKVIRA za privredna društva, zadruge i preduzetnike

Autori: dr Zoran Petrović, dr Nemanja Stanišić i dr Kosana Vićentijević

Kontni plan za budžetski sistem

KONTNI PLAN za BUDŽETSKI SISTEM sa međusobnim povezivanjem konta

Autor: Dragoš Ristić

 

PRIRUČNIK za sastavljanje GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2014. godinu

PRIRUČNIK - Primeri knjiženja po KONTNOM PLANU za BUDŽETSKI SISTEM

Sastavljanje GFI

Priručnik za sastavljanje GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2014. godinu

Revizor br. 1-2/2015

Primeri knjiženja

Primeri knjiženja po KONTNOM PLANU za BUDŽETSKI SISTEM

Autor: Dragoš Ristić

PRIRUČNIK za sastavljanje PORESKOG BILANSA za 2014. godinu

PRIRUČNIK - BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO i evidentiranje imovine u javnoj svojini

Poreski bilans

Priručnik za sastavljanje PORESKOG BILANSA za 2014. godinu

Budžetsko računovodstvo

BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO i evidentiranje imovine u javnoj svojini

Autor: Dragoš Ristić

JAVNE NABAVKE - u praksi

OBRAČUN POREZA i DOPRINOSA
na ZARADE-PLATE i druge prihode

Javne nabavke u praksi

- Stručni komentari i praktična uputstva za rad,
- Mišljenja i stavovi nadležnih institucija,
- Odgovori na pitanja iz prakse

Zarade

Ažuran sa 1.8.2015. godine

Priredili: mr Slavica Kulić, Jovana Dedić, Verica Minić, dr Zoran Petrović i Dragoš Ristić

JAVNE NABAVKE - propisi

 
 

Javne nabavke propisi

- Zakon i podzakonska akta

Priredila: Dobrinka Gvozdenović