N O V O   !  !  !
WEB APLIKACIJA - ONLINE

Od 1.9.2016. pretplatnicima IPC-a dostupna je nova web aplikacija elektronskih paketa:

FiP, RaP i JaN

Za sve dodatne informacije
obratite se na tel: 011/366-02-28
ili e-mail: onlinepropisi@ipc.rs

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje poslova i
polaganje ispita za SLUŽBENIKA
za JAVNE NABAVKE


OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


PRIRUČNICI

ZARADE,
NAKNADE i DRUGI PRIHODI
FIZIČKIH LICA

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>


PRIRUČNICI za
BUDŽETSKE KORISNIKE

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>


PRIRUČNICI za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnike>>


PRIRUČNIK za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

AKTUELNE
INFORMACIJE

MOGUĆNOST ANGAŽOVANJA FIZIČKOG LICA NA POSLOVIMA VOĐENJA POSLOVNIH KNJIGA I SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA NA OSNOVU UGOVORA VAN RADNOG ODNOSA

(Vest je objavljena 16-01-2017)

detaljnije>>


PODACI O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U DECEMBRU 2016. godine

(Vest je objavljena 12-01-2017)

detaljnije>>


REFERENTNA KAMATNA STOPA ZADRŽANA JE NA NIVOU OD 4% DO 14. FEBRUARA 2017. GODINE

(Vest je objavljena 12-01-2017)

detaljnije>>


KORISNIČKO UPUTSTVO ZA ELEKTRONSKO PODNOŠENJE IOSI OBRAZACA OBJAVLJENO JE NA SAJTU PORESKE UPRAVE

(Vest je objavljena 12-01-2017)

detaljnije>>


AKTUELNOSTI IZ OBLASTI ZDRAVSTVA

(Vest je objavljena 12-01-2017)

detaljnije>>


IZMENJENI SU PRAVILNICI
IZ OBLASTI PDV

(Vest je objavljena 30-12-2016)

detaljnije>>


POMERA SE POČETAK PRIMENE ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

(Vest je objavljena 30-12-2016)

detaljnije>>


Statistički podaci, stope, doprinosi, naknade

Index potrošačkih cena
za decembar 2016. godine
|12.1.2017.|


Inflacija merena Indexom
potrošačkih cena za decembar 2016.
|12.1.2017.|


Prosečne bruto zarade
za novembar 2016. godine
|26.12.2016.|


Prosečne neto zarade
za novembar 2016. godine
|26.12.2016.|


Mesečne stope zatezne kamate
|8.7.2016.|


Minimalna zarada


Kursna lista 23.1.2017
EUR EUR 123,9794
USD USD 115,3082
CHF CHF 115,5662
 

Savetovanja u 2016. godini

Palić

Vbanja

Zlatibor

Palić

Vbanja

 

Savetovanja u 2015. godini

Palić

Beograd

Vrnjačka Banja

Zlatibor

V.Banja

Palić

Vrnjačka Banja