N O V O   !  !  !
WEB APLIKACIJA - ONLINE

Od 1.9.2016. pretplatnicima IPC-a dostupna je nova web aplikacija elektronskih paketa:

FiP, RaP i JaN

Za sve dodatne informacije
obratite se na tel: 011/366-02-28
ili e-mail: onlinepropisi@ipc.rs

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje poslova i
polaganje ispita za SLUŽBENIKA
za JAVNE NABAVKE


OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


PRIRUČNICI

ZARADE,
NAKNADE i DRUGI PRIHODI
FIZIČKIH LICA

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>


PRIRUČNICI za
BUDŽETSKE KORISNIKE

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>


PRIRUČNICI za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnike>>


PRIRUČNIK za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

AKTUELNE
INFORMACIJE

NOVA APLIKACIJA PORESKE UPRAVE ZA RAD PORTALA EPOREZI

(Vest je objavljena 25-05-2017)

detaljnije>>


OBJAVLJENI SU PODACI O PROSEČNOJ ZARADI ZA APRIL 2017. GODINE

(Vest je objavljena 25-05-2017)

detaljnije>>


NAJVIŠA MESEČNA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA PERIOD OD 1.6. DO 30.6.2017. GODINE IZNOSI 341.230 DINARA

(Vest je objavljena 25-05-2017)

detaljnije>>


IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM

(Vest je objavljena 13-05-2017)

detaljnije>>


IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA

(Vest je objavljena 13-05-2017)

detaljnije>>


OBJAVLJENI SU PODACI O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA u APRILU 2017. godine

(Vest je objavljena 12-05-2017)

detaljnije>>


REFERENTNA KAMATNA STOPA ZADRŽANA JE NA NIVOU OD 4% DO 8. JUNA 2017. GODINE

(Vest je objavljena 12-05-2017)

detaljnije>>


OBJAVLJEN JE PKU ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA

(Vest je objavljena 08-05-2017)

detaljnije>>


PROŠIRENJE MOGUĆNOSTI DAVANJA U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI VAN POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA, ODNOSNO PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA I PLAĆANJA 20% TRŽIŠNE VREDNOSTI ZAKUPNINE

(Vest je objavljena 05-05-2017)

detaljnije>>


DONET JE PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU USLUGA PREDAJE JELA I PIĆA ZA KONZUMACIJU NA LICU MESTA ZA SVRHU ODREĐIVANJA MESTA PROMETA USLUGA, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST

(Vest je objavljena 03-05-2017)

detaljnije>>


NAJNIŽA MESEČNA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA PERIOD OD 1.5.2017. DO 31.7.2017. GODINE IZNOSI 21.906 DINARA

(Vest je objavljena 25-04-2017)

detaljnije>>


Statistički podaci, stope, doprinosi, naknade


Prosečne bruto zarade
za april 2017. godine
|25.5.2017.|


Prosečne neto zarade
za april 2017. godine
|25.5.2017.


Index potrošačkih cena
za april 2017. godine
|12.5.2017.|


Inflacija merena Indexom
potrošačkih cena za april 2017.
|12.5.2017.|


Mesečne stope zatezne kamate
|8.7.2016.|


Minimalna zarada


Kursna lista 25.05.2017
EUR EUR 122.7971
USD USD 109.2404
CHF CHF 112.3590
 

Savetovanja u 2016. godini

Palić

Vbanja

Zlatibor

Palić

Vbanja

 

Savetovanja u 2015. godini

Palić

Beograd

Vrnjačka Banja

Zlatibor

V.Banja

Palić

Vrnjačka Banja