N O V O   !  !  !
WEB APLIKACIJA - ONLINE

Od 1.9.2016. pretplatnicima IPC-a dostupna je nova web aplikacija elektronskih paketa:

FiP, RaP i JaN

Za sve dodatne informacije
obratite se na tel: 011/366-02-28
ili e-mail: onlinepropisi@ipc.rs

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje poslova i
polaganje ispita za SLUŽBENIKA
za JAVNE NABAVKE


OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


PRIRUČNICI

ZARADE,
NAKNADE i DRUGI PRIHODI
FIZIČKIH LICA

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>


PRIRUČNICI za
BUDŽETSKE KORISNIKE

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>


PRIRUČNICI za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnike>>


PRIRUČNIK za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

AKTUELNE
INFORMACIJE

ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME ZA 2017. GODINU

(Vest je objavljena 23-06-2017)

detaljnije>>


ROKOVI ZA PREDAJU PORESKOG BILANSA I FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU

(Vest je objavljena 23-06-2017)

detaljnije>>


DONETO JE UPUTSTVO ZA PRAĆENJE I IZVEŠTAVANJE O UČINKU PROGRAMA

(Vest je objavljena 19-06-2017)

detaljnije>>


IZMENE UPUTSTVA ZA IZRADU PROGRAMSKOG BUDŽETA

(Vest je objavljena 14-06-2017)

detaljnije>>


OBJAVLJENI SU PODACI O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U MAJU 2017. GODINE

(Vest je objavljena 12-06-2017)

detaljnije>>


REFERENTNA KAMATNA STOPA ZADRŽANA JE NA NIVOU OD 4% DO 10. JULA 2017. GODINE

(Vest je objavljena 08-06-2017)

detaljnije>>


NOVA APLIKACIJA PORESKE UPRAVE ZA RAD PORTALA EPOREZI

(Vest je objavljena 25-05-2017)

detaljnije>>


OBJAVLJENI SU PODACI O PROSEČNOJ ZARADI ZA APRIL 2017. GODINE

(Vest je objavljena 25-05-2017)

detaljnije>>


NAJVIŠA MESEČNA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA PERIOD OD 1.6. DO 30.6.2017. GODINE IZNOSI 341.230 DINARA

(Vest je objavljena 25-05-2017)

detaljnije>>


Statistički podaci, stope, doprinosi, naknade


Index potrošačkih cena
za maj 2017. godine
|12.6.2017.|


Inflacija merena Indexom
potrošačkih cena za maj 2017.
|12.6.2017.|


Prosečne bruto zarade
za april 2017. godine
|25.5.2017.|


Prosečne neto zarade
za april 2017. godine
|25.5.2017.


Mesečne stope zatezne kamate
|8.7.2016.|


Minimalna zarada


Kursna lista 23.06.2017
EUR EUR 121.7544
USD USD 109.0501
CHF CHF 112.3299
 

Savetovanja u 2016. godini

Palić

Vbanja

Zlatibor

Palić

Vbanja

 

Savetovanja u 2015. godini

Palić

Beograd

Vrnjačka Banja

Zlatibor

V.Banja

Palić

Vrnjačka Banja