REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

Koeficijent za izračunavanje visine zakupnine
za korišćenje stanova u društvenoj, državnoj i svojini građana od 2000. do 2016. godine

 

Period

Koeficijent

"Službeni glasnik RS", broj

januar - jun 2000.

0,0039563

4/2000 i 5/2000 - ispr.

jul - decembar 2000.

0,0054633

27/2000

januar - jun 2001.

0,0086182

8/2001

jul - decembar 2001.

0,019281

48/2001

januar - jun 2002.

0,027098

7/2002

jul - decembar 2002.

0,0341518

45/2002

januar - jun 2003.

0,040869

9/2003

jul - decembar 2003.

0,042862

75/2003

januar - jun 2004.

0,049326

10/2004 i 12/2004 - ispr.

jul - decembar 2004.

0,0534435

92/2004

januar - jun 2005.

0,061064

9/2005

jul - decembar 2005.

0,0660173

68/2005

januar - jun 2006.

0,0775476

10/2006

jul - decembar 2006.

0,0840685

82/2006

januar - jun 2007.

0,0957768

16/2007

jul - decembar 2007.

0,1025774

72/2007

januar - jun 2008.

0,1133036

17/2008

jul - decembar 2008.

0,1225

76/2008

januar - jun 2009.

0,133631

7/2009

jul - decembar 2009.

0,138183

83/2009

januar - jun 2010.

0,144723

6/2010

jul - decembar 2010.

0,147522

54/2010

januar - jun 2011.

0,156696

7/2011

jul - decembar 2011.

0,163125

60/2011

januar - jun 2012.

0,175955

8/2012

jul - decembar 2012.

0,180152

80/2012

januar - jun 2013.

0,189263

14/2013

jul - decembar 2013.

0,191147

78/2013

januar - jun 2014.

0,20067

24/2014

jul - decembar 2014.

0,193817

85/2014

januar - jun 2015.

0,203295

22/2015

jul - decembar 2015.

0,193009

69/2015

januar - jun 2016.

0,203107

9/2016

jul - decembar 2016.

0,201272

77/2016