REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

1.1. Prosečne bruto zarade1 po zaposlenom u 2013. godini

 

Mesec

REPUBLIKA SRBIJA

"Sl. glasnik RS" broj

BEOGRADSKI REGION

Iznos dinara

Nominalni indeks

Iznos dinara

Nominalni indeks

JANUAR

54.447

I 2013
XII 2012

18/2012

67.947

I 2013
XII 2012

83,6

86,4

FEBRUAR

60.199

II 2013
I 2013

28/2013

73.881

II 2013
I 2013

110,6

108,7

MART

57.628

III 2013
II 2013

38/2013

71.125

III 2013
II 2013

95,7

96,3

APRIL

64.249

IV 2013
III 2013

46/2013

79.025

IV 2013
III 2013

111,5

111,1

MAJ

57.921

V 2013
IV 2013

55/2013

69.279

V 2013
IV 2013

90,2

87,7

JUN

61.399

VI 2013
V 2013

65/2013

75.090

VI 2013
V 2013

106,0

108,4

JUL

60.896

VII 2013
VI 2013

76/2013

75.568

VII 2013
VI 2013

99,2

100,6

AVGUST

61.797

VIII 2013
VII 2013

85/2013

76.196

VIII 2013
VII 2013

101,5

100,8

SEPTEMBAR

59.162

IX 2013
VIII 2013

93/2013

73.970

IX 2013
VIII 2013

95,7

97,1

OKTOBAR

60.102

X 2013
IX 2013

103/2013

74.737

X 2013
IX 2013

101,6

101,0

NOVEMBAR

60.893

XI 2013
X 2013

115/2013 

75.378

XI 2013
X 2013

101,3

100,9

DECEMBAR2

70.071

XII 2013
XI 2013

6/2014

85.816

XII 2013
XI 2013

115,1

113,8

1 NAPOMENA: RZS od januara 2011. godine ne objavljuje podatke o prosečnim zaradama za privredu i vanprivredu. Podaci po delatnostima objavljuju se u skladu sa Uredbom o klasifikaciji delatnosti ("Službeni glasnik RS", broj 54/2010), dok je teritorijalna podela izvršena prema Uredbi o nomenklaturi statističkih teritorijalnih jedinica ("Službeni glasnik RS", br. 109/2009 i 46/2010).

2 Prema Saopštenju RZS, broj 14 od 24.1.2014. godine.