REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

1.2. Prosečne neto zarade1 po zaposlenom u 2013. godini

 

Mesec

REPUBLIKA SRBIJA

"Sl. glasnik RS" broj

BEOGRADSKI REGION

Iznos dinara

Nominalni indeks

Iznos dinara

Nominalni indeks

JANUAR

39.197

I 2013
XII 2012

18/2013

48.889

I 2013
XII 2012

83,5

86,4

FEBRUAR

43.371

II 2013
I 2013

28/2013

53.101

II 2013
I 2013

110,6

108,6

MART

41.689

III 2013
II 2013

38/2013

51.396

III 2013
II 2013

96,1

96,8

APRIL

46.530

IV 2013
III 2013

46/2013 

57.149

IV 2013
III 2013

111,6

111,2

MAJ

41.821

V 2013
IV 2013

55/2013

49.925

V 2013
IV 2013

89,9

87,4

JUN

44.394

VI 2013
V 2013

65/2013

54.265

VI 2013
V 2013

106,2

108,7

JUL

44.182

VII 2013
VI 2013

76/2013

54.778

VII 2013
VI 2013

99,5

100,9

AVGUST

44.770

VIII 2013
VII 2013

85/2013

55.225

VIII 2013
VII 2013

101,3

100,8

SEPTEMBAR

42.866

IX 2013
VIII 2013

93/2013

53.564

IX 2013
VIII 2013

95,7

97,0

OKTOBAR

43.615

X 2013
IX 2013

103/2013

54.266

X 2013
IX 2013

101,7

101,3

NOVEMBAR

44.120

XI 2013
X 2013

115/2013

54.647

XI 2013
X 2013

101,2

100,7

DECEMBAR2

50.820

XII 2013
XI 2013

6/2014

62.272

XII 2013
XI 2013

115,2

114,0

 

1 NAPOMENA: RZS od januara 2011. godine ne objavljuje podatke o prosečnim zaradama za privredu i vanprivredu. Podaci po delatnostima objavljuju se u skladu sa Uredbom o klasifikaciji delatnosti ("Službeni glasnik RS", broj 54/2010), dok je teritorijalna podela izvršena prema Uredbi o nomenklaturi statističkih teritorijalnih jedinica ("Službeni glasnik RS", br. 109/2009 i 46/2010).

2 Prema Saopštenju RZS, broj 14 od 24.1.2014. godine.