REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

1.3. Minimalna zarada u 2013. godini

 

Period primene

Minimalna zarada*

"Sl. glasnik RS", broj

januar - decembar 2013.

115,00 din. (neto po radnom času)

22/2012
i 31/2013

* Zaposleni koji ostvaruje minimalnu zaradu ima pravo na uvećanje po osnovu "minulog rada" i po drugim osnovama iz člana 118. Zakona o radu, kao i pravo na "topli obrok" i regres za godišnji odmor.

 

1.3.1. Iznos minimalne zarade po mesecima za period januar - decembar 2013. godine

 

Nova Odluka o visini minimalne zarade za period mart - decembar 2013. godine doneta je i objavljena u "Službenom glasniku RS", broj 31/2013.

Ovom odlukom utvrđena je minimalna zarada za period mart - decembar 2013. godine u iznosu od 115,00 dinara (neto) po radnom času.

Dakle, zadržan je do kraja 2013. godine isti iznos minimalne zarade koji je važio u periodu april 2012. - februar 2013. godine.

Obračun osnovnog iznosa neto i bruto minimalne zarade (bez obaveznih dodatnih uvećanja na koje zaposleni ima pravo: minuli rad, topli obrok, regres i dr.), za isplate koje se vrše u 2013. godini (uz primenu neoporezivog iznosa od 11.000 dinara), za sve mesece 2013. godine dajemo u sledećem pregledu:

Za mesec

Minimalna neto zaradapo času rada

Mogući broj časova rada

Mesečni neto iznosmin. zarade(kol. 2 x kol. 3)

Mesečni brutoiznos min. zarade (kol. 4. - 1.100*) : 0,701

1.

2.

3.

4.

5.

Januar 2013. godine

115,00 din.

184

21.160

28.616

Februar 2013. godine

115,00 din.

160

18.400

24.679

Mart 2013. godine

115,00 din.

168

19.320

25.991

April 2013. godine

115,00 din.

176

20.240

27.304

Maj 2013. godine

115,00 din.

184

21.160

28.616

Jun 2013. godine

115,00 din.

160

18.400

24.679

Jul 2013. godine

115,00 din.

184

21.160

28.616

Avgust 2013. godine

115,00 din.

176

20.240

27.304

Septembar 2013. godine

115,00 din.

168

19.320

25.991

Oktobar 2013. godine

115,00 din.

184

21.160

28.616

Novembar 2013. godine

115,00 din.

168

19.320

25.991

Decembar 2013. godine

115,00 din.

176

20.240

27.304


* Neoporezivi iznos (Ni) x 10% = 1.100 (za Ni od 11.000 dinara, koji važi od 30. maja 2013. godine). - U slučaju da je deo zarade isplaćen do 29. maja 2013. godine, a konačna isplata se vrši posle 30. maja 2013. godine, preračun neto u bruto iznos zarade vrši se po obrascu B=(N-1.053,12):0,701.