N O V O   !  !  !
Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

N O V O   !  !  !
Priručnik
ZARADE, NAKNADE
i DRUGI PRIHODI FIZIČKIH LICA

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

WEB APLIKACIJA - ONLINE

Od 1.9.2016. pretplatnicima IPC-a dostupna je nova web aplikacija elektronskih paketa:

FiP, RaP i JaN

Za sve dodatne informacije
obratite se na tel: 011/366-02-28
ili e-mail: onlinepropisi@ipc.rs

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje poslova i
polaganje ispita za SLUŽBENIKA
za JAVNE NABAVKE


OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


PRIRUČNICI

PRIRUČNICI za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnike>>


PRIRUČNIK za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

1.9. Godišnji porez na dohodak građana za 2012. godinu

 

Red. br.

Obveznik

NEOPOREZIVI IZNOS

1.

Za sve obveznike - rezidente i strance rezidente (3 x PGZ*)

2.067.480

IZNOS LIČNIH ODBITAKA

 

a) za poreskog obveznika (40% od PGZ)

275.664

 

b) za izdržavanog člana porodice (15% od PGZ)

103.374

Ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50% dohotka za oporezivanje.

 

OPOREZIVI DOHODAK i PORESKE STOPE

 

 

za sve obveznike:
- na dohodak za oporezivanje (do 6 x PGZ).....................4.134.960 dinara
- na dohodak za oporezivanje (preko 6 x PGZ)................4.134.960 dinara

10%
15%

 

PGZ* = prosečna godišnja zarada po zaposlenom isplaćena u RS u 2012. godini = 689.160 din (57.430 x 12).