REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

2.2. Pregled najviših osnovica za obračun doprinosa od 1. januara 2013. godine

 

Petostruki iznos prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji

Prosečna mesečna zarada u RS

NAJVIŠA OSNOVICA

Datum primene*

"Službeni glasnik RS", broj

58.914

294.570

od 1.1.2013. do 31.1.2013. godine

122/2012

65.165

325.825

od 1.2.2013. do 28.2.2013. godine

8/2013

54.447

272.235

od 1.3.2013. do 31.3.2013. godine

18/2013

60.199

300.995

od 1.4.2013. do 30.4.2013. godine

28/2013

57.628

288.140

od 1.5.2013. do 31.5.2013. godine

38/2013

64.249

321.245

od 1.6.2013. do 30.6.2013. godine

46/2013

57.921

289.605

od 1.7.2013. do 31.7.2013. godine

55/2013

61.399

306.995

od 1.8.2013. do 31.8.2013. godine

65/2013

60.896

304.480

od 1.9.2013. do 30.9.2013. godine

76/2013

61.797

308.985

od 1.10.2013. do 31.10.2013. godine

85/2013

59.162

295.810

od 1.11.2013. do 30.11.2013. godine

93/2013

60.102

300.510

od 1.12.2013. do 31.12.2013. godine

103/2013 

60.893

304.465

od 1.1.2014. do 31.1.2014. godine

115/2013

 

* U skladu sa članom 42. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011 i 47/2013).