REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

3.1. Index potrošačkih cena u 2013. godini

 

Mesec

Republika Srbija

Saopštenje RZS

JANUAR

I 2013.
XII 2012.

I 2013.
I 2012.

Broj 35
od 22.2.2013.

100,6

112,8

FEBRUAR

II 2013.
I 2013.

II 2013.
XII 2012.

Broj 57
od 12.3.2013.

100,5

101,1

MART 

III 2013.
II 2013.

III 2013.
XII 2012.

Broj 98
od 12.4.2013.

100,0

101,1

APRIL 

IV 2013.
III 2013.

IV 2013.
XII 2012.

Broj 125
od 13.5.2013.

100,8

101,9

MAJ

V 2013.
IV 2013.

V 2013.
XII 2012.

Broj 160
od 12.6.2013.

100,0

102,0

JUN

VI 2013.
V 2013.

VI 2013.
XII 2012.

Broj 196
od 12.7.2013.

101,0

103,0

JUL

VII 2013.
VI 2013.

VII 2013.
XII 2012.

Broj 227
od 12.8.2013.

99,1

102,0

AVGUST

VIII 2013.
VII 2013.

VIII 2013.
XII 2012.

Broj 257
od 12.9.2013.

100,4

102,5

SEPTEMBAR

IX 2013.
VIII 2013.

IX 2013.
XII 2012.

Broj 284
od 11.10.2013.

100,0

102,5

OKTOBAR

X 2013.
IX 2013.

X 2013.
XII 2012.

Broj 312
od 12.11.2013.

100,2

102,6

NOVEMBAR

XI 2013.
X 2013.

XI 2013.
XII 2012.

Broj 341
od 12.12.2013.

99,4

102,0

DECEMBAR

XII 2013.
XI 2013.

XII 2013.
XII 2012.

Broj 8
od 13.1.2014.

100,2

102,2

 

Mesec

Beograd

Saopštenje ZIS

JANUAR

I 2013.
XII 2012.

I 2013.
I 2012.

Broj 11/2013
od 25.2.2013.

100,5

114,3

FEBRUAR

II 2013.
I 2013.

II 2013.
XII 2012.

Broj 20/2013
od 12.3.2013.

100,5

101,0

MART

III 2013.
II 2013.

III 2013.
XII 2012.

Broj 28/2013
od 15.4.2013.

99,7 

100,7

APRIL

IV 2013.
III 2013.

IV 2013.
XII 2012.

Broj 36/2013
od 13.5.2013.

101,2

102,0

MAJ

V 2013.
IV 2013.

V 2013.
XII 2012.

Broj 47/2013
od 13.6.2013.

100,3

102,3

JUN

VI 2013.
V 2013.

VI 2013.
XII 2012.

Broj 56/2013
od 15.7.2013.

101,3

103,6

JUL

VII 2013.
VI 2013.

VII 2013.
XII 2012.

Broj 65/2013
od 13.8.2013.

98,6

102,1

AVGUST

VIII 2013.
VII 2013.

VIII 2013.
XII 2012.

Broj 74/2013
od 13.9.2013.

100,3

102,4

SEPTEMBAR

IX 2013.
VIII 2013.

IX 2013.
XII 2012.

Broj 82/2013
od 14.10.2013.

100,2

102,6

OKTOBAR

X 2013.
IX 2013.

X 2013.
XII 2012.

Broj 91/2013
od 13.11.2013.

100,2

102,9

NOVEMBAR

XI 2013.
X 2013.

XI 2013.
XII 2012.

Broj 100/2013
od 12.12.2013.

99,1

102,0

DECEMBAR

XII 2013.
XI 2013.

XII 2013.
XII 2012.

Broj 1/2014
od 13.1.2014.

100,2

102,2

 

Od januara 2011. godine Republički zavod za statistiku prestao je sa objavljivanjem indeksa cena na malo i indeksa troškova života.
Indeks potrošačkih cena predstavlja poseban indeks cena na malo koji se obračunava po metodologiji usklađenoj sa preporukama za obračun indeksa cena na malo u Evropskoj uniji. Indeks potrošačkih cena se definiše kao mera prosečne promene cena fiksne korpe robe i usluga koje domaćinstva kupuju radi zadovoljavanja svojih potreba.
Indeks potrošačkih cena od 2011. godine postao je osnovna mera inflacije u Srbiji.