N O V O   !  !  !
REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

Stavovi lica sa kojima je Konzorcijum razgovarao

 

Dostavljanje predloga za izmenu propisa>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik
ZARADE, NAKNADE
i DRUGI PRIHODI FIZIČKIH LICA

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnici za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje poslova i
polaganje stručnog ispita za SLUŽBENIKA
za JAVNE NABAVKE

Beograd 14. i 15. decembar 2017.
detaljnije>>


OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

4.1. Stope zatezne kamate

 

Period

Godišnja stopa
zatezne kamate

25. decembar 2012. - 17. januar 2013.

19,25

18. januar 2013. - 5. februar 2013.

19,50

6. februar 2013. - 14. maj 2013. godine

19,75

15. maj 2013. - 6. jun 2013. godine

19,25

7. juna 2013. - 18. oktobar 2013. godine

19,00

19. oktobra 2013. do 7. novembra 2013. godine

18,50

Od 8. novembra 2013. do 17. decembra 2013. godine

18,00

Od 18. decembra 2013. do izmene referentne stope NBS
koja iznosi 9,50%

17,50

 

Zatezna kamata se od 25.12.2012. godine obračunava u skladu sa novim Zakonom o zateznoj kamati ("Službeni glasnik RS", broj 119/2012), a utvrđuje se tako što se na referentnu stopu NBS dodaje 8 procentnih poena.