REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

4.4. Kamate za neplaćene javne prihode

 

PERIOD

STOPA
NA GODIŠNJEM NIVOU
(referentna stopa + 10%)

14.12.2012. - 16.1.2013.

21,25%

17.1.2013. - 4.2.2013.

21,50%

5.2.2013. - 13.5.2013.

21,75%

14.5.2013. - 5.6.2013.

21,25%

6.6.2013. - 17.10.2013.

21,00%

18.10.2013. - 6.11.2013.

20,50%

7.11.2013. - 16.12.2013

20,00%

od 17.12.2013. do promene
referentne kamatne stope

19,50%