REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

6.2. Pregled osnovica za obračun i isplatu plata izabranih, postavljenih i zaposlenih lica čije se plate finansiraju iz budžeta teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave

(po usvojenom Zaključku Vlade 05 Broj: 120-8189/2011 od 1.11.2011. god, 05 Broj: 120-1922/2012 od 12.3.2012. god, 05 Broj: 120-3133/2012 od 26.4.2012. god, 05 Broj: 121-7116/2012 od 25.10.2012. god., 05 Broj: 121-3360/2013 od 23.4.2013. god. i 05 Broj: 121-9017/2013 od 25.10.2013. god.)

Izabrana - zaposlena lica

od oktobra 2011. godine (neto)

od februara 2012.
godine (neto)

od aprila 2012.
godine (neto)

od oktobra 2012.
godine (neto)

od aprila 2013.
godine (neto)

od oktobra 2013.
godine (neto)

Izabrana lica

9.923,05

9.923,05

10.266,39

10.471,72

10.681,15

10.734,56

Postavljena lica

2.135,51

2.135,51

2.209,40

2.253,59

2.298,66

2.310,15

Zaposleni

2.328,79

2.328,79

2.409,37

2.457,56

2.506,71

2.519,24

po osnovu kvaliteta i rezultata rada

465,75

232,881

240,941

245,761

250,681

251,931

Zaposleni u ustanovama kulture2

2.445,46

2.445,46

2.530,07

2.580,67

2.632,28

2.645,44

Zaposleni u ostalim javnim službama2

2.420,33

2.420,33

2.504,07

2.554,15

2.605,23

2.618,26

 

1 Osnovica za obračun i isplatu plate za zaposlenog sa srednjim i nižim stručnim spremama u jedinicama lokalne samouprave osim u gradu Beogradu, može se uvećavati po osnovu kvaliteta i rezultata rada počev od plate za februar 2012. godine za 232,88 dinara (neto), počev od plate za april 2012. godine za 240,94 dinara (neto), počev od plate za oktobar 2012. godine za 245,76 dinara (neto), a počev od plate za april 2013. godine za 250,68 dinara (neto). Osnovica se određuje zaposlenima tromesečno.

2 Napomena: Zaključcima Vlade, kod povećanja osnovica nisu izuzete ustanove kulture i javne službe koje se finansiraju na lokalnom nivou.