REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

6.4. Pregled osnovica za plate zaposlenih u Stručnim službama Nacionalne službe za zapošljavanje, Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, Republičkog fonda za PIO i Centralnog registra OSO

(po usvojenom Zaključku Vlade 05 Broj: 120-8192/2011 od 1.11.2011. god. 05 Broj: 121-3131/2012 od 26.4.2012. god., 05 Broj: 121-7111/2012 od 25.10.2012. god., 05 Broj: 121-3367/2013 od 23.4.2013. god. i 05 Broj: 121-9024/2013 od 25.10.2013. god.)

 

Grupe poslova

od oktobra 2011. godine
(neto)

od aprila
2012. godine
(neto)

od oktobra
2012. godine
(neto)

od aprila
2013. godine
(neto)

od oktobra
2013. godine
(neto)

Za I grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

3.675,29

3.802,46

3.078,51

3.956,08

3.975,86

Za II grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

3.486,14

3.606,76

3.678,90

3.752,48

3.771,24

Za III grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

2.420,33

2.504,07

2.554,15

2.605,23

2.618,26