REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

6.5. Pregled osnovica za zaposlene u MUP-u1, BIA2 i Vojsci3

 

Zaposleni - pripadnici

od oktobra
2011. godine

od aprila
2012. godine

od oktobra
2012. godine

od aprila
2013. godine

od oktobra
2013. godine

- zaposleni u MUP-u

1.594,44 (neto)

23.968,28 (neto)

25.512,83(neto)

26.023,09(neto)

26.153,21(neto)

- uvećanje 4

69,47(neto)

1.044,30 (neto)

-

-

-

- pripadnici BIA

1.576,41 (neto)

1.630,95 (neto)

1.663,57

1.696,84
(neto)

1.705,32(neto)

- profesionalni pripadnici vojske Srbije

34.488,01 (bruto)
24.176,09 (neto)

35.681,30 (bruto)
25.012,58 (neto)

36.394,93 (bruto) 25.512,83 (neto)

37.122,83 (bruto) 26.023,09 (neto)

37.308,44 (bruto) 26.153,21 (neto)

- uvećanje za profesionalne pripadnike u vojnim zdravstvenim ustanovama 5

20% od osnovice

20% od osnovice

20% od osnovice

20% od osnovice

-

 


1Prema zaključku Vlade 05 Broj: 121-2985/2011 od 14.4.2011. god, 05 Broj: 120-8186/2011 od 1.11.2011. god. i 05 Broj: 120-3130/2012 od 26.4.2012. god., 05 Broj: 121-7120/2012 od 25.10.2012. god., 05 Broj: 121-3364/2013 od 23.4.2013. god. i 05 Broj: 121-9015/2013 od 25.10.2013. god.

2Prema zaključku Vlade 05 Broj: 121-2992/2011 od 14.4.2011. god, 05 Broj: 120-8187/2011 od 1.11.2011. god. i 05 Broj: 120-3135/2012 od 26.4.2012. god., 05 Broj: 121-7120/2012 od 25.10.2012. god. i 05 Broj: 121-3363/2013 od 23.4.2013. god. i 05 Broj: 121-9020/2013 od 25.10.2013. god.

3Prema zaključku Vlade 05 Broj: 121-2988/2011 od 14.4.2011. god, 05 Broj: 120-8184/2011 od 1.11.2011. god. i 05 Broj: 121-3134/2012 od 26.4.2012. god., 05 Broj: 121-7114/2012 od 25.10.2012. god. i 05 Broj: 121-3366/2013 od 23.4.2013. god. i 05 Broj: 121-9023/2013 od 25.10.2013. god.

4Uvećanje se isplaćuje iz sopstvenih - dodatnih prihoda. Izuzetno za mesece: april - septembar 2011. godine i april - septembar 2012. godine, može da se isplaćuje i iz budžetskih sredstava doznačenih po odobrenim aproprijacijama. Sredstva za isplatu uvećanja obezbediće se iz sredstava ostvarenih iz naknada koje građani plaćaju prilikom izdavanja ličnih isprava, kao i iz drugih dodatnih prihoda koje građani - MUP ostvaruje.

5Na teret sopstvenih prihoda, s tim da masa sredstava za uvećanje ne može preći 30% ukupno ostvarenih sopstvenih prihoda.