IPC - Prosečne bruto zarade po zaposlenom u 2014. godini

 

REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

1.1. Prosečne bruto zarade1 po zaposlenom u 2014. godini

 

Mesec

REPUBLIKA SRBIJA

"Sl. glasnik RS" broj

BEOGRADSKI REGION

Iznos dinara

Nominalni indeks

Iznos dinara

Nominalni indeks

JANUAR

52.438

I 2014
XII 2013

23/2014

64.917

I 2014
XII 2013

74,8

75,6

FEBRUAR

60.845

II 2014
I 2014

34/2014

74.984

II 2014
I 2014

116,0

115,5

MART

59.782

III 2014
II 2014

44/2014

75.305

III 2014
II 2014

98,3

100,4

APRIL

63.167

IV 2014
III 2014

56/2014

78.734

IV 2014
III 2014

105,7

104,6

MAJ

60.966

V 2014
IV 2014

65/2014

76.109

V 2014
IV 2014

96,5

96,7

JUN

61.992

VI 2014
V 2014

78/2014

76.783

VI 2014
V 2014

101,7

100,9

JUL

62.380

VII 2014
VI 2014

88/2014

77.919

VII 2014
VI 2014

100,6

101,5

AVGUST

62.992

VIII 2014
VII 2014

103/2014

78.045

VIII 2014
VII 2014

101,0

100,2

SEPTEMBAR

60.803

IX 2014
VIII 2014

115/2014

75.096

IX 2014
VIII 2014

96,5

96,2

OKTOBAR

61.963

X 2014
IX 2014

128/2014

76.385

X 2014
IX 2014

101,9

101,7

NOVEMBAR

60.982

XI 2014
X 2014

143/2014

75.277

XI 2014
X 2014

98,4

98,5

DECEMBAR2

68.739

XII 2014
XI 2014

8/2015

86.075

XII 2014
XI 2014

112,7

114,3

 

1 NAPOMENA: RZS od januara 2011. godine ne objavljuje podatke o prosečnim zaradama za privredu i vanprivredu. Podaci po delatnostima objavljuju se u skladu sa Uredbom o klasifikaciji delatnosti ("Službeni glasnik RS", broj 54/2010), dok je teritorijalna podela izvršena prema Uredbi o nomenklaturi statističkih teritorijalnih jedinica ("Službeni glasnik RS", br. 109/2009 i 46/2010).

2 Prema Saopštenju RZS, broj 15 od 26.1.2015. godine.