REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

1.2. Prosečne neto zarade1 po zaposlenom u 2014. godini

 

Mesec

REPUBLIKA SRBIJA

"Sl. glasnik RS" broj

BEOGRADSKI REGION

Iznos dinara

Nominalni indeks

Iznos dinara

Nominalni indeks

JANUAR

37.966

I 2014
XII 2013

23/2014

46.923

I 2014
XII 2013

74,7

75,4

FEBRUAR

44.057

II 2014
I 2014

34/2014 

54.311

II 2014
I 2014

116,0

115,7

MART

43.452

III 2014
II 2014

44/2014

54.850

III 2014
II 2014

98,6

101,0

APRIL

45.847

IV 2014
III 2014

56/2014

57.286

IV 2014
III 2014

105,5

104,4

MAJ

44.184

V 2014
IV 2014

65/2014 

55.283

V 2014
IV 2014

96,4

96,5

JUN

44.883

VI 2014
V 2014

78/2014

55.717

VI 2014
V 2014

101,6

100,8

JUL

45.216

VII 2014
VI 2014

88/2014

56.652

VI 2014
V 2014

101,6

100,8

AVGUST

45.610

VIII 2014
VII 2014

103/2014

56.616

VIII 2014
VII 2014

100,9

99,9

SEPTEMBAR

43.975

IX 2014
VIII 2014

115/2014

54.452

IX 2014
VIII 2014

96,4

96,2

OKTOBAR

44.938

X 2014
IX 2014

128/2014

55.331

X 2014
IX 2014

102,2

101,6

NOVEMBAR

44.206

XI 2014
X 2014

143/2014

54,630

XI 2014
X 2014

98,4

98,7

DECEMBAR2

49.970

XII 2014
XI 2014

8/2015

62.817

XII 2014
XI 2014

113,0

115,0

 

1 NAPOMENA: RZS od januara 2011. godine ne objavljuje podatke o prosečnim zaradama za privredu i vanprivredu. Podaci po delatnostima objavljuju se u skladu sa Uredbom o klasifikaciji delatnosti ("Službeni glasnik RS", broj 54/2010), dok je teritorijalna podela izvršena prema Uredbi o nomenklaturi statističkih teritorijalnih jedinica ("Službeni glasnik RS", br. 109/2009 i 46/2010).

2 Prema Saopštenju RZS, broj 15 od 26.1.2015. godine.