REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

1.7. Ostala primanja po Zakonu o radu ili opštem aktu poslodavca

 

Red.
br.

OPIS

Minimalno pravo po Zakonu o radu ili opštem aktu

Poreski tretman
od 1.2.2014.
do 31.1.2015. godine

Poreski tretman
od 1.2.2015.
do 31.1.2016. godine

1.

SOLIDARNA POMOĆ u slučaju duže ili teže bolesti, rehabilitacije i nastupa teže invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice

Na način utvrđen opštim aktom poslodavca u skladu sa članom 120. stav 1. tačka 1) Zakona o radu

Neoporezivo do 35.519,00 dinara
a preko ovog iznosa plaća se samo 10% poreza

Neoporezivo do 36.123,00 dinara
a preko ovog iznosa plaća se samo 10% poreza

2.

SOLIDARNA POMOĆ
(član 120. stav 1. tačka 1) Zakona o radu)

Uređuje se opštim aktom poslodavca

Oporezuje se ceo iznos po stopi od 10%

Oporezuje se ceo iznos po stopi od 10%

3.

JUBILARNE NAGRADE
(član 120. stav 1. tačka 1) Zakona o radu)

Na način utvrđen opštim aktom poslodavca

Neoporezivo do 17.758,00 dinara godišnje

Neoporezivo do 18.060,00 dinara godišnje

4.

NOVOGODIŠNJI I BOŽIĆNI PAKETIĆI deci zaposlenih

Na način utvrđen opštim aktom poslodavca

Neoporezivo po detetu, do 15 godina, najviše do 8.880,00 dinara godišnje a preko ovog iznosa ta isplata ima karakter zarade, kumulira se sa zaradom i plaća se i porez 10% i doprinosi 19,9% + 17,9%

Neoporezivo po detetu, do 15 godina, najviše do 9.031,00 dinar godišnje a preko ovog iznosa ta isplata ima karakter zarade, kumulira se sa zaradom i plaća se i porez 10% i doprinosi 19,9% + 17,9%

5.

POMOĆ PORODICI U SLUČAJU SMRTI ZAPOSLENOG ILI ČLANA UŽE PORODICE

U visini troškova pogrebnih usluga

Neoporezivo do 62.157,00 dinara za isplate u slučaju smrti zaposlenog, člana porodice zaposlenog ili penzionisanog radnika

Neoporezivo do 63.214,00 dinara za isplate u slučaju smrti zaposlenog, člana porodice zaposlenog ili penzionisanog radnika

6.

PRIMANJA PO OSNOVU ORGANIZOVANE SOCIJALNE I HUMANITARNE POMOĆI

U visini i na način utvrđen aktom poslodavca

Na ceo iznos se ne plaća porez

Na ceo iznos se ne plaća porez

7.

STIPENDIJE I KREDITI učenika i studenata

Na način utvrđen opštim aktom poslodavca

Neoporezivo do 10.656,00 dinara

Neoporezivo do 10.837,00 dinara

8.

POMOĆ ZBOG UNIŠTENJA ILI OŠTEĆENJA IMOVINE USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH VANREDNIH DOGAĐAJA

U visini koju utvrdi poslodavac, ali ne više od iznosa stvarne štete

Ne plaća se porez na dohodak građana

Ne plaća se porez na dohodak građana

9.

NAGRADE I SPONZORISANJE FIZIČKIH LICA KOJA NISU U RADNOM ODNOSU KOD POSLODAVCA KAO I OSTALA NEPOMENUTA DAVANJA

Prema opštem aktu poslodavca

Oporezuje se ceo iznos u skladu sa članom 85. Zakona

Oporezuje se ceo iznos u skladu sa članom 85. Zakona

10.

PREMIJA DOBROVOLJNOG DODATNOG PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond

Prema opštem aktu poslodavca

Neoporezivo do 5.329,00 dinara

Neoporezivo do 5.420,00 dinara

11.

Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću

-

Neoporezivo do 11.000 dinara, a iznos dobitka veći od 11.000 dinara umanjuje se i za iznos uplate na osnovu koje je ostvaren dobitak

Neoporezivo do 11.000 dinara, a iznos dobitka veći od 11.000 dinara umanjuje se i za iznos uplate na osnovu koje je ostvaren dobitak

 

NAPOMENA:

Obračun poreza na iznose preko neoporezovanih iznosa vrši se prema članu 18. i članu 85. Zakona o porezu na dohodak građana, kako smo objasnili u napomeni kod tabele 1.6.