REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

2.2. Pregled najviših osnovica za obračun doprinosa od 1. januara 2014. godine

 

Petostruki iznos prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji

Prosečna mesečna zarada u RS

NAJVIŠA OSNOVICA

Datum primene*

"Službeni glasnik RS", broj

60.893

304.465

od 1.1.2014. do 31.1.2014. godine

115/2013

70.071

350.355

od 1.2.2014. do 28.2.2014. godine

6/2014

52.438

262.190

od 1.3.2014. do 31.3.2014. godine

23/2014 

60.845

304.225

od 1.4.2014. do 30.4.2014. godine

34/2014

59.782

298.910

od 1.5.2014. do 31.5.2014. godine

44/2014

63.167

315.835

od 1.6.2014. do 30.6.2014. godine

56/2014

60.966

304.830

od 1.7.2014. do 31.7.2014. godine

65/2014

61.992

309.960

od 1.8.2014. do 31.8.2014. godine

78/2014

62.380

311.900

od 1.9.2014. do 30.9.2014. godine

88/2014 

62.992

314.960

od 1.10.2014. do 31.10.2014. godine

103/2014

60.803

304.015

od 1.11.2014. do 30.11.2014. godine

115/2014

61.963

309.815

od 1.12.2014. do 31.12.2014. godine

128/2014

60.982

304.910

od 1.1.2015. do 31.1.2015. godine

143/2014

68.739

343.695

od 1.2.2015. do 28.2.2015. godine

8/2015

 

* U skladu sa članom 42. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011 i 47/2013).