REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

3.1. Index potrošačkih cena u 2014. godini

 

Mesec

Republika Srbija

Saopštenje RZS

JANUAR

I 2014.
XII 2013.

I 2014.
I 2013.

Broj 36
od 21.2.2014.

101,4

103,1

FEBRUAR

II 2014.
I 2014.

II 2014.
XII 2013.

Broj 61
od 12.3.2014.

100,1

101,5

MART

III 2014.
II 2014.

III 2014.
XII 2013.

Broj 95
od 11.4.2014.

99,7

101,2

APRIL

IV 2014.
III 2014.

IV 2014.
XII 2013.

Broj 127
od 12.5.2014.

100,6

101,8

MAJ

V 2014.
IV 2014.

V 2014.
XII 2013.

Broj 160
od 12.6.2014.

100,1

101,8

JUN

VI 2014.
V 2014.

VI 2014.
XII 2013.

Broj 189
od 11.7.2014.

100,1

102,0

JUL

VII 2014.
VI 2014.

VII 2014.
XII 2013.

Broj 226
od 12.8.2014.

99,9

101,8

AVGUST

VIII 2014.
VII 2014.

VIII 2014.
XII 2013.

Broj 257
od 12.9.2014.

99,8

101,7

SEPTEMBAR

IX 2014.
VIII 2014.

IX 2014.
XII 2013.

Broj 283
od 13.10.2014.

100,7

102,3

OKTOBAR

X 2014.
IX 2014.

X 2014.
XII 2013.

Broj 309
od 12.11.2014.

99,8

102,2

NOVEMBAR

XI 2014.
X 2014.

XI 2014.
XII 2013.

Broj 343
od 12.12.2014.

100,0

102,2

DECEMBAR

XII 2014.
XI 2014.

XII 2014.
XII 2013.

Broj 6
od 12.1.2015.

99,6

101,7

JANUAR 2015

I 2015.
XII 2014.

I 2015.
I 2014.

Broj 38
od 23.2.2015.

99,8

100,1

 

Mesec

Beograd

Saopštenje ZIS

JANUAR

I 2014.
XII 2013.

I 2014.
I 2013.

Broj 10/2014
od 24.2.2014.

101,9

103,5

FEBRUAR

II 2014.
I 2014.

II 2014.
XII 2013.

Broj 17/2014
od 17.3.2014.

99,8

101,7

MART

III 2014.
II 2014.

III 2014.
XII 2013.

Broj 26/2014
od 14.4.2014.

99,9

101,6

APRIL

IV 2014.
III 2014.

IV 2014.
XII 2013.

Broj 32/2014
od 14.5.2014.

100,3

101,9

MAJ

V 2014.
IV 2014.

V 2014.
XII 2013.

Broj 41/2014
od 12.6.2014.

99,9

101,8

JUN

VI 2014.
V 2014.

VI 2014.
XII 2013.

Broj 48/2014
od 14.7.2014.

100,3

102,2

JUL

VII 2014.
VI 2014.

VII 2014.
XII 2013.

Broj 57/2014
od 15.9.2014.

99,7

101,8

AVGUST

VIII 2014.
VII 2014.

VIII 2014.
XII 2013.

Broj 66/2014
od 13.10.2014.

99,7

101,5

SEPTEMBAR

IX 2014.
VIII 2014.

IX 2014.
XII 2013.

Broj 73/2014
od 15.8.2014.

101,2

102,7

OKTOBAR

X 2014.
X 2014.

X 2014.
XII 2013.

Broj 81/2014
od 13.11.2014.

99,4

102,2

NOVEMBAR

XI 2014.
X 2014.

XI 2014.
XII 2013.

Broj 89/2014
od 12.12.2014.

100,1

102,3

DECEMBAR

XII 2014.
XI 2014.

XII 2014.
XII 2013.

Broj 2/2015
od 12.01.2014.

99,7

102,0

JANUAR 2015

I 2015.
XII 2014.

I 2015.
I 2014.

Broj 11/2015
od 24.02.2015.

99,7

102,0

 

Od januara 2011. godine Republički zavod za statistiku prestao je sa objavljivanjem indeksa cena na malo i indeksa troškova života.
Indeks potrošačkih cena predstavlja poseban indeks cena na malo koji se obračunava po metodologiji usklađenoj sa preporukama za obračun indeksa cena na malo u Evropskoj uniji. Indeks potrošačkih cena se definiše kao mera prosečne promene cena fiksne korpe robe i usluga koje domaćinstva kupuju radi zadovoljavanja svojih potreba.
Indeks potrošačkih cena od 2011. godine postao je osnovna mera inflacije u Srbiji.