REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

3.2. Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2014. godini

 

Mesec

Republika Srbija

Saopštenje
RZS

Mesečna stopa
inflacije

Godišnja stopa
inflacije

Stopa inflacije
od početka godine

JANUAR

1,4

3,1

1,4

Broj 36 od 21.2.2014.

FEBRUAR

0,1

2,6

1,5

Broj 61 od 12.3.2014.

MART

-0,3

2,3

1,2

Broj 95 od 11.4.2014.

APRIL

0,6

2,1

1,8

Broj 127 od 12.5.2014.

MAJ

0,1

2,1

1,8

Broj 160 od 12.6.2014.

JUN

0,1

1,3

2,0

Broj 189 od 11.7.2014.

JUL

-0,1

2,1

1,8

Broj 226 od 12.8.2014.

AVGUST

-0,2

1,5

1,7

Broj 257 od 12.9.2014.

SEPTEMBAR

0,7

2,1

2,3

Broj 289 od 13.10.2014.

OKTOBAR

-0,2

1,8

2,2

Broj 309 od 12.11.2014.

NOVEMBAR

0,0

2,4

2,2

Broj 343 od 12.12.2014.

DECEMBAR

-0,4

1,7

1,7

Broj 6 od 12.1.2015.

JANUAR 2015

-0,2

0,1

-0,2

Broj 38 od 23.2.2015.

 

Mesec

Beograd

Saopštenje
ZIS

Mesečna stopa
inflacije

Godišnja stopa
inflacije

Stopa inflacije
od početka godine

JANUAR

1,9

3,5

1,9

Broj 10/2014
od 24.2.2014.

FEBRUAR

-0,2

2,8

1,7

Broj 17/2014
od 17.3.2014.

MART

-0,1

3,0

1,6

Broj 26/2014
od 14.4.2014.

APRIL

0,3

2,1

1,9

Broj 32/2014
od 14.5.2014.

MAJ

-0,1

1,7

1,8

Broj 41/2014
od 12.6.2014.

JUN

0,3

0,8

2,2

Broj 48/2014
od 14.7.2014.

JUL

-0,3

1,9

1,8

Broj 57/2014
od 13.8.2014.

AVGUST

-0,3

1,3

1,5

Broj 66/2014
od 15.9.2014.

SEPTEMBAR

1,2

2,3

2,7

Broj 81/2014
od 13.11.2014.

OKTOBAR

-0,6

1,5

2,2

Broj 81/2014
od 13.11.2014.

NOVEMBAR

0,1

2,5

2,3

Broj 89/2014
od 12.12.2014.

DECMBAR

-0,3

2,0

2,0

Broj 2/2015
od 12.01.2015.

JANUAR 2015

-0,3

-0,2

-0,3

Broj 11/2015
od 24.02.2015.

 

Mesečna stopa inflacije - promena cena u tekućem mesecu u odnosu na prethodni mesec, u procentima.
Godišnja stopa inflacije - promena cena u tekućem mesecu u odnosu na isti mesec prethodne godine, u procentima.
Stopa inflacije od početka godine - promena cena u tekućem mesecu u odnosu na decembar prethodne godine (XII/2014).