REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


8. KALENDAR DRŽAVNIH i VERSKIH PRAZNIKA
i ŠKOLSKIH RASPUSTA

PRAZNICI - neradni dani u 2014. godini

1. i 2. januar 2014. (sreda i četvrtak) - Nova godina

7. januar 2014. (utorak) - Pravoslavni Božić - neradni dan za sve

15. i 16. (17) februar 2014. (subota, nedelja i ponedeljak) - Dan državnosti Srbije1

18. 19. 20. i 21. april 2014. - Katolički Uskrs - neradni dan samo za katoličke vernike

18. 19. 20. i 21. april 2014. - Pravoslavni Uskrs - neradni dani za sve

1. i 2. maj 2014. (četvrtak i petak) - Praznik rada

11. novembar 2014. (utorak) - Dan primirja u I svetskom ratu

25. decembar 2014. (četvrtak) - Katolički Božić - neradni dan samo za katoličke vernike

PRAZNICI u 2014. godini
koji se praznuju radno osim ako padaju u neradne dane zaposlenog

27. januar 2014. (ponedeljak) - Sveti Sava

22. april 2014. (utorak) - Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u II svetskom ratu

9. maj 2014. (petak) - Dan pobede

28. jun 2014. (subota) - Vidovdan

21. oktobar 2014. (utorak) - Dan sećanja na srpske žrtve u II svetskom ratu

ŠKOLSKI RASPUSTI 2013/2014 godina
za osnovne i srednje škole
(zajedno sa subotama, nedeljama i praznicima)

30. decembar 2013. - 17. januar 2014. - Zimski raspust za osnovne i srednje škole u Srbiji

24. decembar 2013. - 14. januar 2014. - Zimski raspust za osnovne škole u AP Vojvodini

23. decembar 2013. - 14. januar 2014. - Zimski raspust za srednje škole u AP Vojvodini

17. - 23. april 2014. - Prolećni raspust za osnovne i srednje škole u Srbiji

17. - 24. april 2014. - Prolećni raspust za osnovne škole u AP Vojvodini

17. - 23. april 2014. - Prolećni raspust za srednje škole u AP Vojvodini

16. jun - 29. avgust 2014. - Letnji raspust za osnovne škole u Srbiji

23. jun - 29. avgust 2014. - Letnji raspust za srednje škole u Srbiji

14. jun - 31. avgust 2014. - Letnji raspust za osnovne škole u AP Vojvodini

21. jun - 31. avgust 2014. - Letnji raspust za srednje škole u AP Vojvodini


1Član 3a Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011) - "Ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici Republike Srbije padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana."