REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU
(u osnivanju)

 

Detaljnije>>

 

N O V O   !  !  ! Priručnik za obračun
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA FIZIČKIH LICA

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnike>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

1.3. IZNOS MINIMALNE ZARADE

 

Period primene

Minimalna zarada*

"Sl. glasnik RS", broj

januar - decembar 2015.

121,00 din.(neto po radnom času)

104/2014

* Zaposleni koji ostvaruje minimalnu zaradu ima pravo na uvećanje po osnovu "minulog rada" i po drugim osnovama iz člana 118. Zakona o radu, kao i pravo na "topli obrok" i regres za godišnji odmor.

 

1.3.1. Iznos minimalne zarade po mesecima za period januar - decembar 2015. godine

 

Odlukom o visini minimalne cene rada za period januar - decebmar 2015. godine ("Službeni glasnik RS", broj 104/2014) utvrđen je iznos od 121,00 dinar neto po radnom času, koji se primenjuje od 1. januara 2015. godine.

Kao što je poznato, doprinosi za obavezno socijalno osiguranje obračunavaju se na zaradu koja se isplaćuje, s tim što osnovica doprinosa ne može biti manja od najniže mesečne osnovice doprinosa, saglasno članu 36. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013 i 57/2014). Ovo pravilo važi i za slučaj kada poslodavac isplaćuje minimalnu zaradu.

Preračun neto iznosa na bruto iznos minimalne zarade, za isplate koje se vrše od 1. februara 2015. godine (od kada važi neoporezivi iznos od 11.433 dinara), vrši se po obrascu:

B = (N - 1.143,30) : 0,701

Obračun osnovnog iznosa minimalne zarade po mesecima je sledeći:

u din. bez para

Za mesec

Minimalna neto zarada
po času rada

Mogući broj časova rada

Mesečni neto iznos
min. zarade
(kol. 2 x kol. 3)

Mesečni bruto
iznos min. zarade
(kol. 4. - 1.143,30) : 0,701

1.

2.

3.

4.

5.

Januar 2015. godine

121

176

21.296

28.749

Februar 2015. godine

121

160

19.360

25.987

Mart 2015. godine

121

176

21.296

28.749

April 2015. godine

121

176

21.296

28.749

Maj 2015. godine

121

168

20.328

27.368

Jun 2015. godine

121

176

21.296

28.749

Jul 2015. godine

121

184

22.264

30.129

Avgust 2015. godine

121

168

20.328

27.368

Septembar 2015. godine

121

176

21.296

28.749

Oktobar 2015. godine

121

176

21.296

28.749

Novembar 2015. godine

121

168

20.328

27.368

Decembar 2015. godine

121

184

22.264

30.129