IPC - Pregled najviših osnovica za obračun doprinosa od 1. januara 2015. godine

 

REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

2.2. Pregled najviših osnovica za obračun doprinosa od 1. januara 2015. godine

 

Petostruki iznos prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji

Prosečna mesečna zarada u RS

NAJVIŠA OSNOVICA

Datum primene*

"Službeni glasnik RS", broj

60.982

304.910

od 1.1.2015. do 31.1.2015. godine

143/2014

68.739

343.695

od 1.2.2015. do 28.2.2015. godine

8/2015

54.208

271.040

od 1.3.2015. do 31.3.2015. godine

21/2015

58.992

294.960

od 1.4.2015. do 30.4.2015. godine

30/2015

59.141

295.705

od 1.5.2015. do 31.5.2015. godine

37/2015

62.532

312.660

od 1.6.2015. do 30.6.2015. godine

46/2015

60.487

302.435

od 1.7.2015. do 31.7.2015. godine

55/2015

61.302

306.510

od 1.8.2015. do 31.8.2015. godine

65/2015

62.687

313.435

od 1.9.2015. do 30.9.2015. godine

74/2015

61.538

307.690

od 1.10.2015. do 31.10.2015. godine

82/2015

60.503

302.515

od 1.11.2015. do 30.11.2015. godine

89/2015

60.767

303.835

od 1.12.2015. do 31.12.2015. godine

97/2015

60.913

304.565

od 1.1.2016. do 31.1.2016. godine

109/2015

70.763

353.815

od 1.2.2016. do 29.2.2016. godine

-

 

* U skladu sa članom 42. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011 i 47/2013).