IPC - Index potrošačkih cena u 2015. godini

 

REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

3.1. Index potrošačkih cena u 2015. godini

 

Mesec

Republika Srbija

Saopštenje RZS

JANUAR 2015

I 2015.
XII 2014.

I 2015.
I 2014.

Broj 38
od 23.2.2015.

99,8

100,1

FEBRUAR 2015

II 2015.
I 2015.

II 2015.
XII 2014.

Broj 65
od 12.3.2015.

100,9

100,6

MART 2015

III 2015.
II 2015.

III 2015.
XII 2014.

Broj 93
od 14.4.2015.

100,7

101,4

APRIL 2015

IV 2015.
III 2015.

IV 2015.
XII 2014.

Broj 123
od 12.5.2015.

100,5

101,9

MAJ 2015

V 2015.
IV 2015.

V 2015.
XII 2014.

Broj 156
od 12.6.2015.

99,7

101,6

JUN 2015

VI 2015.
V 2015.

VI 2015.
XII 2014.

Broj 180
od 13.7.2015.

100,5

102,1

JUL 2015

VII 2015.
VI 2015.

VII 2015.
XII 2014.

Broj 215
od 12.8.2015.

99,1

101,1

AVGUST 2015

VIII 2015.
VII 2015.

VIII 2015.
XII 2014.

Broj 246
od 11.9.2015.

100,9

102,1

SEPTEMBAR 2015

IX 2015.
VIII 2015.

IX 2015.
XII 2014.

Broj 270
od 12.10.2015.

100,0

102,0

OKTOBAR 2015

X 2015.
IX 2015.

X 2015.
XII 2014.

Broj 300
od 12.11.2015.

99,8

101,8

NOVEMBAR 2015

XI 2015.
X 2015.

XI 2015.
XII 2014.

Broj 336
od 11.12.2015.

99,9

101,7

DECEMBAR 2015

XII 2015.
XI 2015.

XII 2015.
XII 2014.

Broj 6
od 12.1.2016.

99,8

101,5

 

Mesec

Beograd

Saopštenje ZIS

JANUAR 2015

I 2015.
XII 2014.

I 2015.
I 2014.

Broj 11/2015
od 24.2.2015.

99,7

99,8

FEBRUAR 2015

II 2015.
I 2015.

II 2015.
XII 2014.

Broj 18/2015
od 13.3.2015.

100,8

100,5

MART 2015

III 2015.
II 2015.

III 2015.
XII 2014.

Broj 26/2015
od 15.4.2015.

101,0

101,5

APRIL 2015

IV 2015.
III 2015.

IV 2015.
XII 2014.

Broj 33/2015
od 13.5.2015.

100,5

102,0

MAJ 2015

V 2015.
IV 2015.

V 2015.
XII 2014.

Broj 41/2015
od 15.6.2015.

99,5

101,6

JUN 2015

VI 2015.
V 2015.

VI 2015.
XII 2014.

Broj 48/2015
od 14.7.2015.

100,7

102,2

JUL 2015

VII 2015.
VI 2015.

VII 2015.
XII 2014.

Broj 56/2015
od 13.8.2015.

99,2

101,5

AVGUST 2015

VIII 2015.
VII 2015.

VIII 2015.
XII 2014.

Broj 68/2015
od 14.9.2015.

100,9

102,3

SEPTEMBAR 2015

IX 2015.
VIII 2015.

IX 2015.
XII 2014.

Broj 76/2015
od 13.10.2015.

99,9

102,3

OKTOBAR 2015

X 2015.
IX 2015.

X 2015.
XII 2014.

Broj 83/2015
od 13.11.2015.

100,0

102,3

NOVEMBAR 2015

XI 2015.
X 2015.

XI 2015.
XII 2014.

Broj 91/2015
od 14.12.2015.

99,9

102,2

DECEMBAR 2015

XII 2015.
XI 2015.

XII 2015.
XII 2014.

Broj 1/2016
od 13.1.2016.

99,6

101,7

Od januara 2011. godine Republički zavod za statistiku prestao je sa objavljivanjem indeksa cena na malo i indeksa troškova života.
Indeks potrošačkih cena predstavlja poseban indeks cena na malo koji se obračunava po metodologiji usklađenoj sa preporukama za obračun indeksa cena na malo u Evropskoj uniji. Indeks potrošačkih cena se definiše kao mera prosečne promene cena fiksne korpe robe i usluga koje domaćinstva kupuju radi zadovoljavanja svojih potreba.
Indeks potrošačkih cena od 2011. godine postao je osnovna mera inflacije u Srbiji.