N O V O   !  !  !
REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

Stavovi lica sa kojima je Konzorcijum razgovarao

 

Dostavljanje predloga za izmenu propisa>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik
ZARADE, NAKNADE
i DRUGI PRIHODI FIZIČKIH LICA

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnici za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje poslova i
polaganje stručnog ispita za SLUŽBENIKA
za JAVNE NABAVKE

Beograd 14. i 15. decembar 2017.
detaljnije>>


OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

4.4. Kamate za neplaćene javne prihode

 

PERIOD

STOPA
NA GODIŠNJEM NIVOU
(referentna stopa + 10%)

od 13.11.2014. do 11.3.2015. godine

18%

od 12.3.2015. do 8.4.2015. godine

17,50%

od 9.4.2015. do 10.5.2015. godine

17%

od 11.5.2015. 10.6.2015. godine

16,50%

od 11.6.2015. do 12.8.2015. godine

16,00%

od 13.8.2015. do 9.9.2015. godine

15,50%

od 10.9.2015. do 13.10.2015. godine

15,00%

od 14.10.2015. do promene referentne kamatne stope

14,50%