IPC - Pregled osnovica za plate zaposlenih u javnim službama

 

REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

6.1. Pregled osnovica za plate zaposlenih u javnim službama

(prema zaključcima Vlade 05 Broj: 121-9024/2013 od 25.10.2013. god., 05 Broj: 121-3131/2014 od 22.4.2014. god., 05 Broj: 121-13957/2014 od 6.11.2014. god. i 05 Broj: 121-13723/2015-1 od 25.12.2015. god.)

 

Delatnost

od
oktobra
2013. god.
(neto)

od
aprila
2014. god.
(neto)

od
novembra
2014. god.
(neto)

od
decembra
2015. god.
(neto)

Osnovno i srednje obrazovanje, učenički i studentski standard, zavodi osnovani u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

2.618,26

2.631,35

2.368,22

2.462,95

Kultura1

2.645,44

2.658,68

2.392,81

2.392,81

Zdravstvena delatnost

2.618,26

2.631,35

2.368,22

2.439,27

Centri za socijalni rad, ustanove socijalne zaštite za smeštaj korisnika i zavodi osnovani u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana

2.618,26

2.631,35

2.368,22

2.439,27

Ostale javne službe1

2.618,26

2.631,35

2.368,22

2.368,22

Visoko obrazovanje

2.618,26

2.631,35

2.368,22

2.415,59

Predškolsko obrazovanje

 

 

 

2.462,95

 

1 NAPOMENA: Zaključcima Vlade, kod povećanja osnovica nisu izuzete ustanove kulture i javne službe koje se finansiraju na lokalnom nivou.