REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

6.2. Pregled osnovica za obračun i isplatu plata izabranih, postavljenih i zaposlenih lica čije se plate finansiraju iz budžeta teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave

(po usvojenom Zaključku Vlade 05 Broj: 121-3360/2013 od 23.4.2013. god., 05 Broj: 121-9017/2013 od 25.10.2013. god., 05 Broj: 121-3130/2014 od 22.4.2014. god. i 05 Broj: 121-13956/2014 od 6.11.2014. god.)

Izabrana - zaposlena lica

od aprila 2013.
godine (neto)

od oktobra 2013.
godine (neto)

od aprila 2014.
godine (neto)

od novembra 2014.
godine (neto)

Izabrana lica

10.681,15

10.734,56

10.788,23

9.709,41

Postavljena lica

2.298,66

2.310,15

2.321,70

2.089,53

Zaposleni

2.506,71

2.519,24

2.531,84

2.278,66

po osnovu kvaliteta i rezultata rada

250,681

251,931

253,191

227,871

Zaposleni u ustanovama kulture2

2.632,28

2.645,44

2.658,68

2.392,81

Zaposleni u ostalim javnim službama2

2.605,23

2.618,26

2.631,35

2.368,22

 

1 Osnovica za obračun i isplatu plate za zaposlenog sa srednjim i nižim stručnim spremama u jedinicama lokalne samouprave osim u gradu Beogradu, može se uvećavati po osnovu kvaliteta i rezultata rada počev od plate za februar 2012. godine za 232,88 dinara (neto), počev od plate za april 2012. godine za 240,94 dinara (neto), počev od plate za oktobar 2012. godine za 245,76 dinara (neto), počev od plate za april 2013. godine za 250,68 dinara (neto), počev od plate za oktobar 2013. godine za 251,93 dinara (neto), počev od plate za april 2014. godine za 253,19 dinara (neto), a počev od plate za novembar 2014. godine za 227,87 dinara (neto). Osnovica se određuje zaposlenima tromesečno.

2 Napomena: Zaključcima Vlade, kod povećanja osnovica nisu izuzete ustanove kulture i javne službe koje se finansiraju na lokalnom nivou.