REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

6.5. Pregled osnovica za zaposlene u MUP-u1, BIA2 i Vojsci3

 

Zaposleni - pripadnici

od aprila
2013. godine

od oktobra
2013. godine

od aprila
2014. godine

od novembra
2014. godine

- zaposleni u MUP-u

26.023,09 (neto)

26.153,21 (neto)

26.283,98 (neto)

26.655,58 (neto)

- pripadnici BIA

1.696,84
(neto)

1.705,32 (neto)

1.713,85 (neto)

1.542,47 (neto)

- profesionalni pripadnici vojske Srbije

37.122,83 (bruto) 26.023,09 (neto)

37.308,44 (bruto) 26.153,21 (neto)

37.494,98 (bruto) 26.283,98 (neto)

33.745,48 (bruto) 23.655,58 (neto)

- uvećanje za profesionalne pripadnike u vojnim zdravstvenim ustanovama 4

20% od osnovice

-

-

-

 


1Prema zaključku Vlade 05 Broj: 121-3364/2013 od 23.4.2013. god., 05 Broj: 121-9015/2013 od 25.10.2013. god., 05 Broj: 121-3127/2014 od 22.4.2014. god. i 05 Broj: 121-13955/2014 od 6.11.2014. god.

2Prema zaključku Vlade 05 Broj: 121-3363/2013 od 23.4.2013. god., 05 Broj: 121-9020/2013 od 25.10.2013. god., 05 Broj: 121-3133/2014 od 22.4.2014. god. i 05 Broj: 121-13959/2014 od 6.1.2014. god.

3Prema zaključku Vlade 05 Broj: 121-3366/2013 od 23.4.2013. god., 05 Broj: 121-9023/2013 od 25.10.2013. god., 05 Broj: 121-3133/2014 od 22.4.2014. god. i 05 Broj: 121-13961/2014 od 6.11.2014. god.

4Na teret sopstvenih prihoda, s tim da masa sredstava za uvećanje ne može preći 30% ukupno ostvarenih sopstvenih prihoda.