IPC - Pregled najviših osnovica za obračun doprinosa od 1. januara 2016. godine

 

REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

2.2. Pregled najviših osnovica za obračun doprinosa od 1. januara 2016. godine

 

Petostruki iznos prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji

Prosečna mesečna zarada u RS

NAJVIŠA OSNOVICA

Datum primene*

"Službeni glasnik RS", broj

60.913

304.565

od 1.1.2016. do 31.1.2016. godine

109/2015

70.763

353.815

od 1.2.2016. do 29.2.2016. godine

5/2016

55.763

278.815

od 1.3.2016. do 31.3.2016. godine

15/2016

61.279

306.395

od 1.4.2016. do 30.4.2016. godine

31/2016

63.029

315.145

od 1.5.2016. do 31.5.2016. godine

44/2016

67.464

337.320

od 1.6.2016. do 30.6.2016. godine

48/2016

60.520

302.600

od 1.7.2016. do 31.7.2016. godine

59/2016

64.019

320.095

od 1.8.2016. do 31.8.2016. godine

65/2016

63.699

318.495

od 1.9.2016. do 30.9.2016. godine

73/2016

62.474

312.370

od 1.10.2016. do 31.10.2016. godine

80/2016

64.150

320.750

od 1.11.2016. do 30.11.2016. godine

89/2016

62.414

312.070

od 1.12.2016. do 31.12.2016. godine

95/2016

 

* U skladu sa članom 42. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011 i 47/2013).