IPC - Index potrošačkih cena u 2016. godini

 

REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

3.1. Index potrošačkih cena u 2016. godini

 

Mesec

Republika Srbija

Saopštenje RZS

JANUAR

I 2016.
XII 2015.

I 2016.
I 2015.

Broj 35
od 23.2.2016.

100,6

102,4

FEBRUAR

II 2016.
I 2016.

II 2016.
XII 2015.

Broj 60
od 11.3.2016.

99,9

100,5

MART

III 2016.
II 2016.

III 2016.
XII 2015.

Broj 91
od 12.4.2016.

99,9

100,4

APRIL

IV 2016.
III 2016.

IV 2016.
XII 2015.

Broj 118
od 12.5.2016.

100,4

100,8

MAJ

V 2016.
IV 2016.

V 2016.
XII 2015.

Broj 153
od 13.6.2016.

100,1

100,8

JUN

VI 2016.
V 2016.

VI 2016.
XII 2015.

Broj 184
od 12.7.2016.

100,1

100,9

JUL

VII 2016.
VI 2016.

VII 2016.
XII 2015.

Broj 214
od 12.8.2016.

99,9

100,8

AVGUST

VIII 2016.
VII 2016.

VIII 2016.
XII 2015.

Broj 249
od 12.9.2016.

100,9

101,7

SEPTEMBAR

IX 2016.
VIII 2016.

IX 2016.
XII 2015.

Broj 274
od 12.10.2016.

99,4

101,1

OKTOBAR

X 2016.
IX 2016.

X 2016.
XII 2015.

Broj 298
od 14.11.2016.

100,7

101,8

NOVEMBAR

XI 2016.
X 2016.

XI 2016.
XII 2015.

Broj 332
od 12.12.2016.

99,9

101,7

DECEMBAR

XII 2016.
XI 2016.

XII 2016.
XII 2015.

Broj 7
od 12.1.2017.

99,9

101,6

 

Mesec

Beograd

Saopštenje ZIS

JANUAR

I 2016.
XII 2015.

I 2016.
I 2015.

Broj 9/2016
od 24.2.2016.

100,6

102,7

FEBRUAR

II 2016.
I 2016.

II 2016.
XII 2015.

Broj 16/2016
od 14.3.2016.

99,9

100,4

MART

III 2016.
II 2016.

III 2016.
XII 2015.

Broj 23/2016
od 13.4.2016.

99,6

100,1

APRIL

IV 2016.
III 2016.

IV 2016.
XII 2015.

Broj 30/2016
od 13.5.2016.

100,6

100,7

MAJ

V 2016.
IV 2016.

V 2016.
XII 2015.

Broj 38/2016
od 14.6.2016.

100,1

100,8

JUN

VI 2016.
V 2016.

VI 2016.
XII 2015.

Broj 48/2016
od 12.7.2016.

100,2

101,0

JUL

VII 2016.
VI 2016.

VII 2016.
XII 2015.

Broj 56/2016
od 15.8.2016.

99,7

100,7

AVGUST

VIII 2016.
VII 2016.

VIII 2016.
XII 2015.

Broj 62/2016
od 13.9.2016.

101,0

101,6

SEPTEMBAR

IX 2016.
VIII 2016.

IX 2016.
XII 2015.

Broj 71/2016
od 12.10.2016.

99,5

101,1

OKTOBAR

X 2016.
IX 2016.

X 2016.
XII 2015.

Broj 78/2016
od 14.11.2016.

100,7

101,9

NOVEMBAR

XI 2016.
X 2016.

XI 2016.
XII 2015.

Broj 88/2016
od 14.12.2016.

99,6 

101,5

DECEMBAR

XII 2016.
XI 2016.

XII 2016.
XII 2015.

Broj 1/2017
od 12.1.2017.

99,8

101,2

 

Od januara 2011. godine Republički zavod za statistiku prestao je sa objavljivanjem indeksa cena na malo i indeksa troškova života.
Indeks potrošačkih cena predstavlja poseban indeks cena na malo koji se obračunava po metodologiji usklađenoj sa preporukama za obračun indeksa cena na malo u Evropskoj uniji. Indeks potrošačkih cena se definiše kao mera prosečne promene cena fiksne korpe robe i usluga koje domaćinstva kupuju radi zadovoljavanja svojih potreba.
Indeks potrošačkih cena od 2011. godine postao je osnovna mera inflacije u Srbiji.