REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

6.1. Pregled osnovica za plate zaposlenih u javnim službama

(prema zaključcima Vlade 05 Broj: 121-3131/2014 od 22.4.2014. godine, 05 Broj: 121-13957/2014 od 6.11.2014. godine i 05 Broj: 121-13723/2015-1 od 25.12.2015. godine i 05 Broj: 121-12361/2016 od 23.12. 2016. godine)

 

Delatnost

od
aprila
2014. godine
(neto)

od
novembra
2014. godine
(neto)

od
decembra
2015. godine
(neto)

od
decembra
2016. godine
(neto)

Osnovno i srednje obrazovanje i učenički standard

2.631,35

2.368,22

2.462,95

2.610,73

Predškolsko obrazovanje

 

 

2.462,95

(može da iznosi) 2.610,73

Ustanove kulture čiji je osnivač Republika

2.658,68

2.392,81

2.392,81

2.512,45

Ustanove kulture čiji je osnivač lokalna vlast

2.658,68

2.392,81

2.392,81

(može da iznosi)
2.512,45

Zdravstvene ustanove

2.631,35

2.368,22

2.439,27

2.561,23

Centri za socijalni rad i ustanove socijalne zaštite za smeštaj korisnika

2.631,35

2.368,22

2.439,27

2.561,23

Ostale javne službe

 2.631,35

 2.368,22

 2.368,22

 2.368,22

Visoko obrazovanje i studentski standard

 2.631,35

 2.368,22

 2.415,59

 2.488,05