REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

1.1. Prosečne bruto zarade po zaposlenom u 2017. godini

 

Mesec

REPUBLIKA SRBIJA

"Sl. glasnik RS" broj

BEOGRADSKI REGION

Iznos dinara

Nominalni indeks

Iznos dinara

Nominalni indeks

JANUAR

57.231

I 2017
XII 2016

13/2017

72.130

I 2017
XII 2016

77,7

77,7

FEBRUAR

64.847

II 2017
I 2017

29/2017

80.793

II 2017
I 2017

113,3

112,0

MART

65.695

III 2017
II 2017

40/2017

84.016

III 2017
II 2017

101,3

104,0

APRIL

68.246

IV 2017
III 2017

52/2017

84.840

IV 2017
III 2017

103,9

101,0

MAJ

64.860

V 2017
IV 2017

63/2017

82.376

V 2017
IV 2017

95,0

97,1

JUN

67.857

VI 2017
V 2017

72/2017

84.054

VI 2017
V 2017

104,6

102,0

JUL

66.251

VII 2017
VI 2017

79/2017

82.879

VII 2017
VI 2017

97,6

98,6

AVGUST

65.094

VIII 2017
VII 2017

87/2017

81.191

VIII 2017
VII 2017

98,3

98,0

SEPTEMBAR

66.438

IX 2017
VIII 2017

96/2017

83.322

IX 2017
VIII 2017

102,1

102,6

OKTOBAR

64.602

X 2017
IX 2017

106/2017

80.304

X 2017
IX 2017

97,2

96,4

NOVEMBAR

65.609

XI 2017
X 2017

117/2017

81.061

XI 2017
X 2017

101,6

100,9

DECEMBAR

74.887

XII 2017
XI 2017

7/2018

93.567

XII 2017
XI 2017

114,1

115,4