REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

1.2. Prosečne neto zarade po zaposlenom u 2017. godini

Mesec

REPUBLIKA SRBIJA

"Sl. glasnik RS" broj

BEOGRADSKI REGION

Iznos dinara

Nominalni indeks

Iznos dinara

Nominalni indeks

JANUAR

41.508

I 2017
XII 2016

13/2017

52.367

I 2017
XII 2016

77,6

77,4

FEBRUAR

46.990

II 2017
I 2017

29/2017

58.698

II 2017
I 2017

113,2

112,1

MART

47.814

III 2017
II 2017

40/2017

61.384

III 2017
II 2017

101,8

104,6

APRIL

49.635

IV 2017
III 2017

52/2017

61.944

IV 2017
III 2017

103,8

100,9

MAJ

47.136

V 2017
IV 2017

63/2017

60.186

V 2017
IV 2017

95,0

97,2

JUN

49.238

VI 2017
V 2017

72/2017

61.159

VI 2017
V 2017

104,5

101,6

JUL

48.101

VII 2017
VI 2017

79/2017

60.506

VII 2017
VI 2017

97,7

98,9

AVGUST

47.220

VIII 2017
VII 2017

87/2017

59.128

VIII 2017
VII 2017

98,2

97,7

SEPTEMBAR

48.212

IX 2017
VIII 2017

96/2017

60.756

IX 2017
VIII 2017

102,1

102,8

OKTOBAR

46.879

X 2017
IX 2017

106/2017

58.359

X 2017
IX 2017

97,2

96,1

NOVEMBAR

47.575

XI 2017
X 2017

117/2017

58.902

XI 2017
X 2017

101,5

100,9

DECEMBAR

54.344

XII 2017
XI 2017

7/2018

68.207

XII 2017
XI 2017

114,2

115,8