IPC - Usklađeni iznosi novčanih naknada invalida II i III kategorije i vrednost opšteg boda

 

REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

1.8. Usklađeni iznosi novčanih naknada* invalida II i III kategorije i vrednost opšteg boda

 

Red. br.

Period usklađivanja

Limit usklađenih iznosa novčanih naknada inv. rada II i III kategorije

Procenat za usklađivanje

Vrednost opšteg boda

"Službeni glasnik RS"

1.

Decembar 2016. godine
i Januar - Decembar 2017. godine

22.339,19

1,5%

735,53

105/2016

 

* Prema čl. 80, 80a i 81. Zakona o PIO, a u vezi sa čl. 70. i 224. Zakona o PIO, usklađivanje se vrši dva puta godišnje, i to: od 1.4. i od 1.10. tekuće godine. Izuzetno u 2009. i 2010. godini, naknade se nisu usklađivale, tj. isplaćivao se iznos od oktobra 2008. godine, u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o PIO.