N O V O   !  !  !
Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

N O V O   !  !  !
Priručnik
ZARADE, NAKNADE
i DRUGI PRIHODI FIZIČKIH LICA

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

WEB APLIKACIJA - ONLINE

Od 1.9.2016. pretplatnicima IPC-a dostupna je nova web aplikacija elektronskih paketa:

FiP, RaP i JaN

Za sve dodatne informacije
obratite se na tel: 011/366-02-28
ili e-mail: onlinepropisi@ipc.rs

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje poslova i
polaganje ispita za SLUŽBENIKA
za JAVNE NABAVKE


OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


PRIRUČNICI

PRIRUČNICI za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnike>>


PRIRUČNIK za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

1.8. Usklađeni iznosi novčanih naknada* invalida II i III kategorije i vrednost opšteg boda

 

Red. br.

Period usklađivanja

Limit usklađenih iznosa novčanih naknada inv. rada II i III kategorije

Procenat za usklađivanje

Vrednost opšteg boda

"Službeni glasnik RS"

1.

Decembar 2016. godine
i Januar - Decembar 2017. godine

22.339,19

1,5%

735,53

105/2016

 

* Prema čl. 80, 80a i 81. Zakona o PIO, a u vezi sa čl. 70. i 224. Zakona o PIO, usklađivanje se vrši dva puta godišnje, i to: od 1.4. i od 1.10. tekuće godine. Izuzetno u 2009. i 2010. godini, naknade se nisu usklađivale, tj. isplaćivao se iznos od oktobra 2008. godine, u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o PIO.