N O V O   !  !  !
REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

Stavovi lica sa kojima je Konzorcijum razgovarao

 

Dostavljanje predloga za izmenu propisa>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik
ZARADE, NAKNADE
i DRUGI PRIHODI FIZIČKIH LICA

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnici za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje poslova i
polaganje stručnog ispita za SLUŽBENIKA
za JAVNE NABAVKE

Beograd 14. i 15. decembar 2017.
detaljnije>>


OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

1.9. Godišnji porez na dohodak građana za 2016. godinu

 

Red. br.

Obveznici

NEOPOREZIVI IZNOS

1.

Za sve obveznike - rezidente i nerezidente (3 x PGZ*)

2.285.064

IZNOS LIČNIH ODBITAKA

 

a) za poreskog obveznika (40% od PGZ)

304.675

 

b) za izdržavanog člana porodice (15% od PGZ)

114.253

Ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50% dohotka za oporezivanje.

OPOREZIVI DOHODAK i PORESKE STOPE

 

za sve obveznike:
- na dohodak za oporezivanje (do 6 x PGZ).....................4.570.128 dinara
- na dohodak za oporezivanje (preko 6 x PGZ)................4.570.128 dinara


10%

15%

 

PGZ*= prosečna godišnja zarada po zaposlenom isplaćena u RS u 2016. godini = 761.688 din (63.474 x 12) - ("Službeni glasnik RS", broj 5/2017).