IPC - Pregled najviših osnovica za obračun doprinosa od 1. januara 2016. godine

 

REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


2.2. Pregled najviših osnovica za obračun doprinosa od 1. januara 2017. godine

 

Petostruki iznos prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji

Prosečna mesečna zarada u RS

NAJVIŠA OSNOVICA

Period primene*

"Službeni glasnik RS", broj

63.061

315.305

od 1.1.2017. do 31.1.2017. godine

105/2016

73.641

368.205

od 1.2.2017. do 28.2.2017. godine

5/2017

57.231

286.155

od 1.3.2017. do 31.3.2017. godine

13/2017

64.847

324.235

od 1.4.2017. do 30.4.2017. godine

29/2017

65.695

328.475

od 1.5.2017. do 31.5.2017. godine

40/2017

68.246

341.230

od 1.6.2017. do 30.6.2017. godine

52/2017

64.860

324.300

od 1.7.2017. do 31.7.2017. godine

63/2017

67.857

339.285

od 1.8.2017. do 31.8.2017. godine

72/2017

66.251

331.255

od 1.9.2017. do 30.9.2017. godine

79/2017

65.094

325.470

od 1.10.2017. do 31.10.2017. godine

87/2017

66.438

332.190

od 1.11.2017. do 30.11.2017. godine

96/2017

64.602

323.010

od 1.12.2017. do 31.12.2017. godine

106/2017

 

* U skladu sa članom 42. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 (dr. zakon) i 112/2015).