N O V O   !  !  !
Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

N O V O   !  !  !
Priručnik
ZARADE, NAKNADE
i DRUGI PRIHODI FIZIČKIH LICA

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

WEB APLIKACIJA - ONLINE

Od 1.9.2016. pretplatnicima IPC-a dostupna je nova web aplikacija elektronskih paketa:

FiP, RaP i JaN

Za sve dodatne informacije
obratite se na tel: 011/366-02-28
ili e-mail: onlinepropisi@ipc.rs

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje poslova i
polaganje ispita za SLUŽBENIKA
za JAVNE NABAVKE


OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


PRIRUČNICI

PRIRUČNICI za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnike>>


PRIRUČNIK za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

3.1. Index potrošačkih cena u 2017. godini

 

Mesec

Republika Srbija

Saopštenje RZS

JANUAR

I 2017.
XII 2016.

I 2017.
I 2016.

Broj 36
od 23.2.2017.

101,4

102,4

FEBRUAR

II 2017.
I 2017.

II 2017.
XII 2016.

Broj 64
od 13.3.2017.

100,7

102,2

MART

III 2017.
II 2017.

III 2017.
XII 2016.

Broj 94
od 12.4.2017.

100,2

102,4

APRIL

IV 2017.
III 2017.

IV 2017.
XII 2016.

Broj 122
od 12.5.2017.

100,8

103,2

MAJ

V 2017.
IV 2017.

V 2017.
XII 2016.

Broj 160
od 12.6.2017.

99,5

102,7

JUN

VI 2017.
V 2017.

VI 2017.
XII 2016.

Broj 192
od 12.7.2017.

100,2

102,9

JUL

VII 2017.
VI 2017.

VII 2017.
XII 2016.

Broj 222
od 11.8.2017.

99,6

102,5

 

Mesec

Beograd

Saopštenje ZIS

JANUAR

I 2017.
XII 2016.

I 2017.
I 2016.

Broj 8/2017
od 24.2.2017.

101,5

102,2

FEBRUAR

II2017.
I 2017.

II 2017.
XII 2016.

Broj 15/2017
od 13.3.2017.

100,4

101,9

MART

III 2017.
II 2017.

III 2017.
XII 2016.

Broj 24/2017
od 13.4.2017.

100,2

102,1

APRIL

IV 2017.
III 2017.

IV 2017.
XII 2016.

Broj 33/2017
od 15.5.2017.

100,8

102,9

MAJ

V 2017.
IV 2017.

V 2017.
XII 2016.

Broj 40/2017
od 13.6.2017.

99,5

102,4

JUN

VI 2017.
V 2017.

VI 2017.
XII 2016.

Broj 49/2017
od 12.7.2017.

100,4

102,8

JUL

VII 2017.
VI 2017.

VII 2017.
XII 2016.

Broj 63/2017
od 15.8.2017.

99,4

102,2

Od januara 2011. godine Republički zavod za statistiku prestao je sa objavljivanjem indeksa cena na malo i indeksa troškova života.
Indeks potrošačkih cena predstavlja poseban indeks cena na malo koji se obračunava po metodologiji usklađenoj sa preporukama za obračun indeksa cena na malo u Evropskoj uniji. Indeks potrošačkih cena se definiše kao mera prosečne promene cena fiksne korpe robe i usluga koje domaćinstva kupuju radi zadovoljavanja svojih potreba.
Indeks potrošačkih cena od 2011. godine postao je osnovna mera inflacije u Srbiji.