N O V O   !  !  !
Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

N O V O   !  !  !
Priručnik
ZARADE, NAKNADE
i DRUGI PRIHODI FIZIČKIH LICA

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

WEB APLIKACIJA - ONLINE

Od 1.9.2016. pretplatnicima IPC-a dostupna je nova web aplikacija elektronskih paketa:

FiP, RaP i JaN

Za sve dodatne informacije
obratite se na tel: 011/366-02-28
ili e-mail: onlinepropisi@ipc.rs

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje poslova i
polaganje ispita za SLUŽBENIKA
za JAVNE NABAVKE


OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


PRIRUČNICI

PRIRUČNICI za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnike>>


PRIRUČNIK za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

6.1. Pregled osnovica za plate zaposlenih u javnim službama

(prema zaključcima Vlade 05 Broj: 121-3131/2014 od 22.4.2014. godine, 05 Broj: 121-13957/2014 od 6.11.2014. godine i 05 Broj: 121-13723/2015-1 od 25.12.2015. godine i 05 Broj: 121-12361/2016 od 23.12. 2016. godine)

 

Delatnost

od
aprila
2014. godine
(neto)

od
novembra
2014. godine
(neto)

od
decembra
2015. godine
(neto)

od
decembra
2016. godine
(neto)

Osnovno i srednje obrazovanje i učenički standard

2.631,35

2.368,22

2.462,95

2.610,73

Predškolsko obrazovanje

 

 

2.462,95

(može da iznosi) 2.610,73

Ustanove kulture čiji je osnivač Republika

2.658,68

2.392,81

2.392,81

2.512,45

Ustanove kulture čiji je osnivač lokalna vlast

2.658,68

2.392,81

2.392,81

(može da iznosi)
2.512,45

Zdravstvene ustanove

2.631,35

2.368,22

2.439,27

2.561,23

Centri za socijalni rad i ustanove socijalne zaštite za smeštaj korisnika

2.631,35

2.368,22

2.439,27

2.561,23

Ostale javne službe

 2.631,35

 2.368,22

 2.368,22

 2.368,22

Visoko obrazovanje i studentski standard

 2.631,35

 2.368,22

 2.415,59

 2.488,05