N O V O   !  !  !
REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

Stavovi lica sa kojima je Konzorcijum razgovarao

 

Dostavljanje predloga za izmenu propisa>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik
ZARADE, NAKNADE
i DRUGI PRIHODI FIZIČKIH LICA

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnici za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje poslova i
polaganje stručnog ispita za SLUŽBENIKA
za JAVNE NABAVKE

Beograd 14. i 15. decembar 2017.
detaljnije>>


OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

6.1. Pregled osnovica za plate zaposlenih u javnim službama

(prema zaključcima Vlade 05 Broj: 121-3131/2014 od 22.4.2014. godine, 05 Broj: 121-13957/2014 od 6.11.2014. godine i 05 Broj: 121-13723/2015-1 od 25.12.2015. godine i 05 Broj: 121-12361/2016 od 23.12. 2016. godine)

 

Delatnost

od
aprila
2014. godine
(neto)

od
novembra
2014. godine
(neto)

od
decembra
2015. godine
(neto)

od
decembra
2016. godine
(neto)

Osnovno i srednje obrazovanje i učenički standard

2.631,35

2.368,22

2.462,95

2.610,73

Predškolsko obrazovanje

 

 

2.462,95

(može da iznosi) 2.610,73

Ustanove kulture čiji je osnivač Republika

2.658,68

2.392,81

2.392,81

2.512,45

Ustanove kulture čiji je osnivač lokalna vlast

2.658,68

2.392,81

2.392,81

(može da iznosi)
2.512,45

Zdravstvene ustanove

2.631,35

2.368,22

2.439,27

2.561,23

Centri za socijalni rad i ustanove socijalne zaštite za smeštaj korisnika

2.631,35

2.368,22

2.439,27

2.561,23

Ostale javne službe

 2.631,35

 2.368,22

 2.368,22

 2.368,22

Visoko obrazovanje i studentski standard

 2.631,35

 2.368,22

 2.415,59

 2.488,05